Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres månedligt i en samlet Nyt fra Danmarks Statistik om Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv..

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem i følgende tabeller:

Alle overnatningsformer

 • TURIST: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (år)
 • TURIST1: Overnatninger efter overnatningsform, sæsonkorrigering og gæstens nationalitet (md.)
 • TURIST2: Gæster efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (md.)
 • TURIST3: Hoteller og feriecentr efter certificering og kapacitet(år)
 • TURIST4: Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser efter overnatningsform, område og gæstens nationalitet (år)

Hoteller og feriecentre

 • HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode (md.)
 • HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, type, enhed og periode (md.)
 • HOTEL3: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (md.)
 • HOTEL4: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (år)
 • HOTEL5: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (md.)
 • HOTEL6: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (år)
 • HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, segment og periode (år)
 • HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, segment, type og periode (år)
 • HOTEL31: Hoteller og feriecentre efter størrelse og kapacitet (md.)

Vandrerhjem

 • VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem efter område, gæstens nationalitet og periode (år)

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.