Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
+45 3917 3361 og +45 3917 3265

turist@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem og Samlede overnatningsformer. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken med overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med mindst 40 sengepladser offentliggøres månedligt i en samlet NYT Nyt fra Danmarks Statistik for alle overnatningsstatistikker samt i en årlig udgivelse, hvor også hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser indgår.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem og Samlede overnatningsformer i følgende tabeller:

 • TURIST: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (år)

 • TURIST1: Overnatninger efter overnatningsform, sæsonkorrektion og gæstens nationalitet og periode (md.)

 • TURIST2: Gæster efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (md.)

 • TURIST3: Hoteller og feriecentre efter certificering og kapacitet (md.)

 • TURIST4: Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser efter overnatningsform, område og gæstens nationalitet (år)

 • HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode (md.)

 • HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, type, enhed og periode (md.)

 • HOTEL3: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (md.)

 • HOTEL4: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (år)

 • HOTEL5: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (md.)

 • HOTEL6: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (år)

 • HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, formål med rejse og periode (år)

 • HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, formål med rejse, type og periode (år)

 • HOTEL31: Hoteller og feriecentre efter størrelse og kapacitet (md.)

 • VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem efter område, gæstens nationalitet og periode (år)

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Der leveres månedligt data til Eurostat, ligesom der hvert år leveres endelig tal for overnatninger og kapacitet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Alle geografiske områder skal have mindst 3 overnatningsvirksomheder før data kan blive publiceret.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.