Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem" er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem med mindst 40 sengepladser samt vandrerhjem med medlemskab af DanHostel. Statistikken fordeles efter virksomhedernes kapacitet og geografi samt gæsternes bopælsland og formål.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med statistikken er helt overordnet at vise overnatningskapaciteten og dens anvendelse over tid. Statistikken har været opgjort siden 1969. De vigtigste variable i forbindelse med statistikken omhandlende hoteller, feriecentre og vandrerhjem er antallet af overnatninger fordelt efter bopælsland, geografisk område, antallet af udlejede værelser samt antallet af værelser/lejligheder og senge til rådighed. Fra 2018 er statistikken blevet udvidet med antal gæster, så det er muligt at få viden om antallet af personer samt længden på gæsternes ophold.

Antallet af overnatninger fortæller noget om belægningen på de danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem, herunder hvor mange gæster der overnattede et vist antal dage et givet sted. Statistikken fortæller os ligeledes, hvor disse gæster har bopæl til daglig. Disse oplysninger kan overnatningsvirksomhederne samt diverse erhvervs- og turismeorganisationer bruge til at analysere, hvilke gæster der kommer, hvornår de kommer, hvilke markeder der skal satses på osv.

Antallet af udlejede værelser fortæller noget om udnyttelsen af den kapacitet, der er til rådighed. Slutteligt fortæller antallet af værelser/lejligheder og senge noget om udviklingen i kapaciteten, og mere specifikt hvor mange værelser/lejligheder og senge der er til rådighed.

Grupperinger og klassifikationer

Standardklassifikationerne, som anvendes, er obligatoriske og fastsatte af EU, og det drejer sig om NUTS-klassifikationen til opdeling af geografiske områder samt NACE rev. II-klassifikationen (oversat i Dansk Branchekode 2007) til opdeling af indlogeringsvirksomheder.

Sektordækning

Turismesektoren.

Begreber og definitioner

Kapacitetsudnyttelse af senge (netto): Antal overnatninger i referencemåneden/(antal sengepladser i referencemånedenåbningsdage i referencemåneden)100 = Kapacitetsudnyttelse netto i procent

Kapacitetsudnyttelse af værelser (netto): Antal udlejede værelser i referencemåneden/(antal værelser til rådighed i referencemånedenåbningsdage i referencemåneden)100 = Kapacitetsudnyttelsen netto i procent.

Hotel: Omfatter hoteller, lejlighedshoteller, moteller, kroer, strandhoteller og lignende virksomheder med mindst 40 faste senge. Hoteller etc. defineres som overnatningsvirksomheder, der yder hotelservice, herunder daglig sengeredning og rengøring af værelser og sanitære installationer. Derudover kan der være services såsom servering af mad og drikke, parkering, vaskefaciliteter, spa, swimming pools, fitness, rekreative faciliteter og konferencefaciliteter. Definitionen er baseret på NACE-kode 55.1., som er den europæiske standardkode for denne type virksomhed.

Feriecenter: Klynger af huse, lejligheder eller bungalows, der er indrettet som ferieboliger med køkkenfaciliteter. Der kan være fællesfaciliteter såsom reception, vaskeri, vandland osv., men der ydes ikke services såsom daglig sengeredning og rengøring. Virksomheder, der yder daglig sengeredning og rengøring bliver betegnet som hoteller. Definitionen er baseret på NACE-kode 55.2, som er den europæiske standardkode for denne type virksomhed.

Vandrerhjem: Alle vandrerhjem med minimum 40 senge eller DanHostel-medlemskab. Vandrerhjem er ligesom feriecentre klassificeret under NACE-kode 55.2, der er den europæiske standardkode for denne type virksomhed. Vandrerhjem er typisk kendetegnet ved et begrænset udvalg af services samt muligheden for at overnatte på sovesale. De senere år har en del vandrerhjem dog udvidet deres udbud af faciliteter, hvorfor de i stadig højere grad minder om hoteller. Denne udvikling er der endnu ikke taget højde for i den gældende NACE-klassifikation.

Enheder

Statistikken opgøres for hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. samt deres værelser, senge, overnatninger og gæster. Overnatninger er opgjort som antallet af gæster (personer) ganget med længden på deres ophold. Fx tæller to gæster, som tilbringer fem nætter på et hotel, feriecenter eller vandrerhjem, for 10 overnatninger. Solgte værelser er opgjort som antallet af udlejede værelser (værelsesnætter), uanset hvor mange personer der har tilbragt natten på værelset.

Population

Hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 1992 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Overnatninger, gæster og kapacitet måles i antal. Kapacitetsudnyttelse måles i procent.

Referencetid

Måned.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 692/2011 af 6. juli 2011.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er i 2016 beregnet til 280 kr. jævnfør AMVAB.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.