Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
+45 3917 3361 og +45 3917 3265

turist@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem" er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. med minimum 40 sengepladser. Statistikken fordeles efter virksomhedernes kapacitet og geografi samt gæsternes nationalitet og formål med opholdet. Dertil kommer en årlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med statistikken er overordnet at vise overnatningskapaciteten og dens anvendelse over tid. Statistikken indeholder information om belægning og kapacitet pr. måned på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. med minimum 40 sengepladser. De vigtigste variable er antallet af overnatninger fordelt efter nationalitet, geografisk område, antallet af udlejede værelser samt antallet af værelser/lejligheder og senge til rådighed. Antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. fortæller noget om belægningen af de danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l., og herunder hvor mange gæster der overnatter et vist antal dage i et bestemt geografisk område. Statistikken fortæller ligeledes, hvor disse gæster kommer fra.

Antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre o.l. opgøres hver måned i tabellerne HOTEL1 og HOTEL2. Antallet af overnatninger på vandrerhjem opgøres hver måned i tabellen VANDRER. De samme oplysninger udgives én gang årligt for hoteller mv. med 10-39 enheder og opgøres i tabellen TURIST4. Antallet af hoteller, feriecentre o.l., samt værelser og sengepladser fortæller noget om udviklingen i kapaciteten, og herunder hvor mange hoteller, feriecentre o.l., værelser og sengepladser, der er i udbud, samt hvorvidt der er kommet færre eller flere enheder siden sidste måned eller år. Det samlede udbud af hoteller og feriecentre mv., antallet af værelser og sengepladser samt kapacitetsudnyttelsen af værelser og sengepladser opgøres hver måned i tabellerne HOTEL3 og HOTEL5 .

Kapaciteten og kapacitetsudnyttelsen for hoteller, feriecentre o.l. opgøres også på årlig basis i tabellerne HOTEL4 og HOTEL6. Det er ikke alle hoteller, feriecentre mv. der har åbent alle årets måneder. I HOTEL4 og HOTEL6 kan man finde data for, hvor mange hoteller, feriecentre mv., der maksimalt og minimalt har været åbent i løbet af året samt hvor mange værelser og sengepladser, der maksimalt og minimalt har været på et år. Yderligere opgøres kapacitetsudnyttelsen også for værelser og sengepladser.

I tabellen HOTEL31 findes oplysninger om antallet af hoteller, feriecentre mv., udlejede værelser, overnatninger, værelser og sengepladser samt kapacitetsudnyttelsen af værelser og sengepladser, som er fordelt efter virksomhedens størrelse opgjort i antallet af sengepladser. Tabellerne HOTEL7 og HOTEL8 indeholder oplysninger på årlig basis, om formålet med rejsen er ferie eller forretning. I tabellerne TURIST, TURIST1, TURIST2 findes oplysninger om alle overnatningsformer: hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l., campingpladser, lystbådehavne og feriehuse. I TURIST2 opgøres antallet af gæster fordelt på overnatningsform, område og nationalitet. I TURIST1 opgøres sæsonkorrigerede data om overnatninger fordelt på overnatningsform og nationalitet. Tabellen TURIST indeholder oplysninger om overnatninger fordelt på nationalitet og område.

Grupperinger og klassifikationer

Tabellerne i statistikbanken er inddelt i forskellige grupperinger og klassifikationer. Statistikken er geografisk fordelt på regioner (NUTS). Tabellerne indeholder grupperingerne: periode, geografisk område, nationalitet, kapacitet, overnatningsform, formål med rejse og gæster.

Sektordækning

Statistikken omfatter virksomheder under branchekoderne 55.10 og 55.20 i Dansk Branchekode 2007 og den internationale NACE, rev. 2-klassifikation. Hoteller, vandrerhjem mv. hører under branchekode 55.10 og feriecentre hører under branchekode 55.20. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Begreber og definitioner

Kapacitetsudnyttelse af værelser (netto): Antal udlejede værelser i referencemåneden/(antal værelser til rådighed i referencemåneden * åbningsdage i referencemåneden)*100 = Kapacitetsudnyttelsen netto i procent.

Kapacitetsudnyttelse af senge (netto): Antal overnatninger i referencemåneden/(antal sengepladser i referencemåneden * åbningsdage i referencemåneden)*100 = Kapacitetsudnyttelse netto i procent

Hotel: Omfatter hoteller, lejlighedshoteller, moteller, kroer, strandhoteller og lignende virksomheder. Hoteller etc. defineres som overnatningsvirksomheder, der yder hotelservice, herunder daglig sengeredning og rengøring af værelser og sanitære installationer. Derudover kan der være services såsom servering af mad og drikke, parkering, vaskefaciliteter, spa, swimming pools, fitness, rekreative faciliteter og konferencefaciliteter. Definitionen er baseret på NACE-kode 55.1., som er den europæiske standardkode for denne type virksomhed.

Feriecenter: Klynger af huse, lejligheder eller bungalows, der er indrettet som ferieboliger med køkkenfaciliteter. Der kan være fællesfaciliteter såsom reception, vaskeri, vandland osv., men der ydes ikke services såsom daglig sengeredning og rengøring. Virksomheder, der yder daglig sengeredning og rengøring bliver betegnet som hoteller. Definitionen er baseret på NACE-kode 55.2, som er den europæiske standardkode for denne type virksomhed.

Vandrerhjem: Alle vandrerhjem med minimum 40 senge eller DanHostel-medlemskab. Vandrerhjem er ligesom feriecentre klassificeret under NACE-kode 55.2, der er den europæiske standardkode for denne type virksomhed. Vandrerhjem er typisk kendetegnet ved et begrænset udvalg af services samt muligheden for at overnatte på sovesale. De senere år har en del vandrerhjem dog udvidet deres udbud af faciliteter, hvorfor de i stadig højere grad minder om hoteller. Denne udvikling er der endnu ikke taget højde for i den gældende NACE-klassifikation.

Enheder

De statistiske enheder er hoteller, feriecentre, vandrerhjem og lignende overnatningsfaciliteter.

Population

Hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 1992 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal overnatninger og gæster (gæster omtales også som ankomster)

Referencetid

Måned og år.

Hyppighed

Månedlig og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 692/2011 af 6. juli 2011.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med mindst 40 sengepladser er beregnet til 280.000 kr. om året (beregnet i 2004). Indberetningsbyrden for hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser er beregnet til 55.000 kr. om året (beregnet i 2004).

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.