Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Hoteller, feriecentre og vandrerhjem indberetter efter hver måneds afslutning data vha. et spørgeskema på http://www.virk.dk eller vha. en system-til-systemløsning, hvor virksomhedens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Indberetningerne fejlsøges på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er fejlsøgt på mikroniveau, imputeres manglende værdier i indberetningerne med værdier fra samme måned året før, hvorefter data aggregeres til geografiske og nationalitetstotaler. Data fejlsøges på makroniveau ved at sammenligne de aggregerede værdier med tidligere perioder og på tværs af overnatningsformer.

Kilder

Statistikken er opgjort på grundlag af indberetninger fra danske hoteller, moteller, kroer, feriepensionater, feriecentre, vandrerhjem o.l. med mindst 40 faste sengepladser samt alle vandrerhjem, som er medlemmer af DanHostel. Populationen stammer fra Erhvervsregistret.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Statistikken indsamles enten via online indberetning på Virk eller via en automatiseret system-til-system-løsning (web-applikation). Indberetning til statistikken er obligatorisk og foregår digitalt.

Datavalidering

De indkomne besvarelser sammenlignes med sidste års besvarelser, og eventuelle store ændringer undersøges, forklares og rettes, såfremt der er fejl. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, hvorvidt de indkomne svar summerer på tværs.

Databehandling

Når det indsamlede materiale er fejlsøgt, summeres data til kommune-, landsdels-, regions- og landstotaler baseret på NUTS-klassifikationen. Der er tale om en obligatorisk totaltælling af samtlige hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 40 sengepladser eller derover samt alle DanHostel-vandrerhjem. Hvert år udkommer derudover fra 2019 en årlig undersøgelse af mindre hoteller og lignende, feriecentre og vandrerhjem med 10-39 senge. Såfremt en virksomhed ikke indberetter inden for den berammede tidsfrist, imputeres virksomhedens data fra den samme referenceperiode året før, indtil virksomheden får indberettet.

Korrektion

Statistikken sæsonkorrigeres ved hjælp af en ARIMA-model, hvor der tages højde for handelsdage og påskeeffekt. Der tages endnu ikke højde for helligdage såsom pinsen.