Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
+45 3917 3361 og +45 3917 3265

turist@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Data til statistikken indsamles månedligt fra danske hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med minimum 40 sengepladser og årligt fra hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser vha. et spørgeskema eller vha. en system-til-systemløsning, hvor overnatningsvirksomhedens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er valideret, imputeres manglende værdier, hvorefter data aggregeres til totaler for regioner og gæsternes nationalitet.

Kilder

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. er opgjort på grundlag af månedlige indberetninger fra hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med mindst 40 faste sengepladser, som er registreret i CVR-registret. Desuden er den årlige statistik baseret på indberetninger fra overnatningsvirksomheder, som er registreret i CVR-registret med 10-39 sengepladser.

Indsamlingshyppighed

Data til statistikken indsamles månedligt for virksomheder med mindst 40 sengepladser, og årligt for virksomheder med 10-39 sengepladser.

Indsamlingsmetode

Data til statistikken indsamles enten via et online spørgeskema på http://www.virk.dk eller via en system-til-system-løsning, hvor virksomhedens bookingsystem automatisk sender data til Danmarks Statistik.

Datavalidering

Data indsamles fra de enkelte virksomheder og fejlsøges under selve dataindsamlingen. Når data er indsamlet, foretages der mikrofejlsøgning, hvor signifikante afvigelser fra samme måned sidste år eller forkerte summeringer undersøges og evt. rettes, såfremt der er sket fejl, efter at have kontaktet virksomheden. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, om totalerne stemmer overens. Efter aggregering af data til totaler for regioner og gæsternes nationalitet fejlsøges totalerne også på tværs af tællingsperioder.

Databehandling

Såfremt en virksomhed ikke indberetter inden for den berammede tidsfrist, imputeres virksomhedens data fra den samme måned året før. Når virksomheden senere indberetter, erstattes den imputerede værdi med den korrekte indberetning.

Antallet af overnatninger beregnes som antallet af gæster gange med længden af opholdet. Fx er 2 gæster, som overnatter på et hotel, feriecenter, vandrerhjem o.l. i 5 dage, lig med 10 overnatninger. Overnatninger kaldes også "gæstenætter".

Ankomster er antallet af gæster uanset længden af opholdet. I ovenstående eksempel med 2 gæster, som overnatter på et hotel, feriecenter, vandrerhjem o.l. i 5 dage, svarer det til 2 ankomster.

Der foretages ikke opregning, da der er tale om en totaltælling med en cut-off-grænse på mindst 40 sengepladser for den månedlige statistik, og for den årlige statistik er der tale om en totaltælling for overnatningsvirksomheder med 10-39 enheder. Data aggregeres til totaler for regioner og gæsternes nationalitet.

Korrektion

Statistikken sæsonkorrigeres ved hjælp af en ARIMA-model, hvor der tages højde for handelsdage og påskeeffekt.