Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken er relevant for alle med interesse for turisme, og statistikken kan også bruges som en økonomisk konjunkturindikator. Turisme er i stigende grad en sektor med betydning for økonomien, hvorfor statistikkens relevans er øget. Statistikken er under konstant udvikling, eftersom brugerbehovet ændres i takt med, at turismesektoren undergår forandringer såsom tilkomsten af deleøkonomiske platforme såsom AirBnB.

Brugerbehov

Undersøgelsen er af interesse for overnatningsvirksomheder, der kan bruge tallene til at sammenligne deres egen udvikling i overnatninger med den generelle udvikling i branchen. Derudover anvendes statistikken af EU-Kommissionen, ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer til overvågning af markedet og eventuel udformning af turismepolitiske tiltag.

Brugertilfredshed

Der afholdes kontaktudvalgsmøde ca. hvert halve år med relevante interessenter fra branchen. Her har deltagerne mulighed for at få viden om de nyeste tiltag indenfor området samt diskutere den nuværende statistik og eventuelle forbedringer heraf.

Fuldstændighed af data

Statistikken lever ikke fuldt op til den gældende EU-forordning med en månedlig cut-off-grænse på 10 sengepladser, da den månedlige overnatningsstatistik anvender en cut-off-grænse på 40 sengepladser. Fra 2019 vil der dog én gang årligt blive indsamlet supplerende overnatningstal for de mindre hoteller og lignende, feriecentre og vandrerhjem med 10-39 sengepladser. Dette gøres ud fra et øget behov for at få en mere dækkende statistik på området.

Overnatninger foretaget via Airbnb o.l. ikke er medtaget i overnatningsstatistikken.