Gå til sidens indhold

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Formålet med statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem" er at belyse danske hoteller, feriecentre og vandrerhjems belægning og kapacitet. Statistikken anvendes af fx EU, erhvervs- og turismeorganisationer samt kommuner og regioner til at analysere udviklingen i turisme. Statistikken er udarbejdet siden 1969, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem" er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. med minimum 40 sengepladser. Statistikken fordeles efter virksomhedernes kapacitet og geografi samt gæsternes nationalitet og formål med opholdet. Dertil kommer en årlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles månedligt fra danske hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med minimum 40 sengepladser og årligt fra hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser vha. et spørgeskema eller vha. en system-til-systemløsning, hvor overnatningsvirksomhedens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er valideret, imputeres manglende værdier, hvorefter data aggregeres til totaler for regioner og gæsternes nationalitet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. overnatningsvirksomheder, Eurostat, kommuner og regioner, ministerier samt erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål. Statistikken er under konstant udvikling, eftersom brugerbehovet ændres i takt med, at turismesektoren undergår forandringer såsom tilkomsten af deleøkonomiske platforme som AirBnB.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den månedlige statistik dækker kun hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med mindst 40 sengepladser. Den årlige opgørelse dækker yderligere hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser. En mulig fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster. Manglende svar inden for den berammede tidsfrist imputeres, hvilket kan medføre revisioner af allerede offentliggjorte tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den månedlige statistik for hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med minimum 40 sengepladser offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Den årlige opgørelse for hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser udgives sammen med de endelige årstal for hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med mindst 40 sengepladser ca. 100 dage efter referenceårets udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker omhandlende samme emne. Antallet af nationaliteter, som statistikken fordeles efter, er løbende udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor sammenligneligheden imellem bestemte nationaliteter kan være mindre.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem og Samlede overnatningsformer. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Læs mere om tilgængelighed