Gå til sidens indhold

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Formålet med statistikken er at belyse danske hoteller, feriecentre og vandrerhjems belægning og kapacitet. Statistikken anvendes af fx EU, turismeorganisationer og kommuner til at analysere udviklingen i turisme. Statistikken er udarbejdet siden 1969, men i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem" er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem med mindst 40 sengepladser samt vandrerhjem med medlemskab af DanHostel. Statistikken fordeles efter virksomhedernes kapacitet og geografi samt gæsternes bopælsland og formål.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Hoteller, feriecentre og vandrerhjem indberetter efter hver måneds afslutning data vha. et spørgeskema på http://www.virk.dk eller vha. en system-til-systemløsning, hvor virksomhedens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Indberetningerne fejlsøges på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er fejlsøgt på mikroniveau, imputeres manglende værdier i indberetningerne med værdier fra samme måned året før, hvorefter data aggregeres til geografiske og nationalitetstotaler. Data fejlsøges på makroniveau ved at sammenligne de aggregerede værdier med tidligere perioder og på tværs af overnatningsformer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for alle med interesse for turisme, og statistikken kan også bruges som en økonomisk konjunkturindikator. Turisme er i stigende grad en sektor med betydning for økonomien, hvorfor statistikkens relevans er øget. Statistikken er under konstant udvikling, eftersom brugerbehovet ændres i takt med, at turismesektoren undergår forandringer såsom tilkomsten af deleøkonomiske platforme såsom AirBnB.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Overnatningsstatistikken udkommer på månedlig basis, hvor der tale om foreløbige tal, der siden revideres, såfremt der har været imputerede tal eller fejlindberetninger. De endelige tal udkommer ca. 100 dage efter referenceårets slutning, og de foreløbige månedstal afviger sjældent mere end 2-3 procent fra de endelige tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for hoteller, feriecentre og vandrerhjem er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker omhandlende samme emne. Antallet af nationaliteter, som statistikken fordeles efter, er siden 1996 udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor der kan forekomme databrud over tid.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Hoteller, feriecentre og vandrehjem. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed