Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
+45 3917 3361 og +45 3917 3265

turist@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Statistikken for hoteller, feriecentre og vandrerhjem o.l. er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker omhandlende samme emne. Antallet af nationaliteter, som statistikken fordeles efter, er løbende udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor sammenligneligheden imellem bestemte nationaliteter kan være mindre.

International sammenlignelighed

Statistikken for hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker omhandlende samme emne. Dog kan den danske statistik være en smule underestimeret i forhold til andre EU-lande, som anvender en cut-off-grænse på 0 eller 10 frem for en cut-off-grænse på mindst 40 sengepladser, som det er tilfældet i Danmark. I den årlige statistik er cut-off-grænsen dog på 10 sengepladser, hvorfor forskellen fra andre lande ikke vurderes at være signifikant.

Sammenlignelighed over tid

For de overordnede opgørelser er statistikken sammenlignelig med de tidligere årsopgørelser.

  • Før 1991 indgår mindre hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med 10-39 faste gæstepladser i opgørelsen, mens oplysninger fra 11 større feriecentre mangler.

  • Fra 1996 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 13 til 21.

  • Fra 2004 opgøres statistikken med information om formålet med gæstens besøg efter følgende 5 formålsgrupper for hoteller og feriecentres vedkommende: Individuelle ferierejser, individuelle forretningsrejser, gruppeferierejser, gruppe-forretningsrejser og øvrige.

  • Før 2005 er Belgien inkl. Luxembourg, og nationalitetsgruppen Asien i øvrigt omfatter kun Sydøstasien inkl. Kina, hvilket giver databrud for disse nationalitetsgrupper mellem 2004 og 2005.

  • Fra 2005 er antal nationalitetsgrupper udvidet fra 21 til 46.

  • Fra 2008 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 46 til 48.

  • Fra 2013 udvidedes antal nationalitetsgrupper i statistikken fra 48 til 51. Før 2013 er Europa i øvrigt inkl. Kroatien, og Asien i øvrigt er inkl. Indien og Thailand.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken om overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. er en del af det samlede antal turistovernatninger i Danmark. Dermed kan statistikkens sammenlignes med overnatninger på campingpladser.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik