Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Cajsa Mølskov
39 17 32 54

cms@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Vægtgrundlaget for jord-, asfaltarbejdet og beton-, jern- og stålkonstruktioner er udarbejdet efter en analyse af afsluttede og igangværende anlægsarbejder og endelig fastlagt efter drøftelser mellem Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri. Vægtgrundlaget for indekset for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Se i øvrigt statistikdokumentation for prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Samlet præcision

Statistikken er primært baseret på oplysninger fra prisindeks for indenlandsk vareforsyning samt overenskomst mellem Dansk Byggeri og SID. Der er ikke beregnet kvantitative mål for statistikkens pålidelighed. En mulig fejlkilde er svarfejl eller registreringsfejl ved dataindsamlingen. Disse fejltyper forsøges undgået vha. grundig fejlsøgning og datavalidering.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Svarfejl. Der kan opstå fejl ved at en virksomhed indberetter en pris for en forkert vare. Dette skyldes som regel misforståelser fx i forbindelse med personaleskift i den virksomhed, der indberetter.

Registreringsfejl. Der kan forekomme fejl i forbindelse med registrering af oplysninger i Danmarks Statistik. Der undersøges imidlertid maskinelt for fejl, og registreringsfejl skønnes ikke at udgøre nogen kilde til væsentlige fejl.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Omkostningsindeks for anlæg bygger udelukkende på allerede eksisterende og fejlsøgte data. Materialepriserne er indsamlet i regi af Producentprisindeks for varer på baggrund af en nøje udvalgt stikprøve af virksomhederne, der produceres disse materialer. Lønoplysninger bygger på den overenskomstmæssige løn for branchen. Vægtgrundlaget er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet ud fra en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Indekset vurderes således at være repræsentativt for anlægarbejdet og af høj kvalitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der opgøres kun endelige tal.