Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Statistikken offentliggøres kvartalsvist ca. 60 dage efter kvartalets ophør. Dvs. primo marts (4. kvartal), primo juni (1. kvartal), primo september (2. kvartal) og primo december (3. kvartal). Årstal offentliggøres en gang årligt, i forbindelse med offentliggørelsen af tal for 4. kvartal. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Der udgives kun endelige tal. Statistikken offentliggøres kvartalsvist ca. 60 dage efter kvartalets ophør. Dvs. 4. kvartal offentliggøres primo marts, 1. kvartal primo juni, 2. kvartal primo september og 3. kvartal primo december.

Der offentliggøres årstal én gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartal, primo marts.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.