Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Standardberegnet Lønindeks

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik.
Hege Susanne Hauglund
39 17 34 23

hsu@dst.dk

Hent som PDF

Standardberegnet Lønindeks

Det standardberegnede lønindeks belyser udviklingen i den gennemsnitlige timeløn – inden for en sektor, en branche eller en arbejdsfunktion på det danske arbejdsmarked – uden påvirkninger fra eventuelle ændringer i sammensætningen af medarbejderne inden for grupperne. Statistikken kommer dermed tættere på at måle den reelle lønudvikling end det implicitte lønindeks, og har været efterspurgt af flere af de større brugere i længere tid. Statistikken er første gang offentliggjort i december 2018, med indeksværdier startende i 1. kvartal 2016 og første årsstigning i 4. kvartal 2016.

Indhold

Lønindekset er en kvartalsvis opgørelse over lønudviklingen som omfatter alle lønmodtagere i Danmark, med undtagelse af elever og unge (under 18 år). Detaljerede indeks og årsstigninger offentliggøres på op til 36 branchegrupper efter branchenomenklaturen DB07 og 10 overordnede arbejdsfunktionsgrupper ifølge DISCO-08.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles fra en stikprøve af virksomheder og organisationer med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede, samt hele den offentlige sektor, og dækker en enkelt lønperiode i den midterste måned i kvartalet. Data valideres maskinelt både på individniveau og mere aggregeret niveau, men der bliver også foretaget manuelle rettelser. Lønmodtagerne grupperes i første omgang i grupper med andre lønmodtagere der udfører nogenlunde samme arbejde, for hvilke der beregnes basisindeks. Basisindeksene sammenvejes til delindeks med vægte som udskiftes årligt.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Det standardberegnede lønindeks adskiller sig fra det implicitte lønindeks, ved at det kommer tættere på at måle den egentlige eller reelle udvikling i gennemsnitstimelønnen, ved i langt mindre grad at være påvirket af underliggende strukturelle effekter, forårsaget af mængde- og kvalitetsændringer af lønmodtagerne. Måden dette er opnået på er, ved at der er anvendt specifikke metoder og design til opbygning af indekset, som bidrager til at reducere både kendte og ukendte strukturelle ændringers indflydelse på lønudviklingen. Statistikken er dermed især relevant for private virksomheder og organisationer, samt ministerier og andre offentlige institutioner, som vil have en indikator for den reelle lønudvikling til analyser, kontraktreguleringer osv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

For de offentlige sektorer er statistikken baseret på data for stort set alle lønmodtagere. For virksomheder og organisationer er der to faktorer der kan påvirke præcisionen, nemlig usikkerhed i forbindelse med stikprøven til statistikken, samt at der kan være problemer med kompletheden i de indberettede data fra virksomheden. I forhold til pålidelighed foretages der ikke revisioner af tallene, de offentliggjorte tal er som regel endelige.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Udgivelsestiden er ca. 60 dage efter udløb af referencekvartalet. Her udkommer det standardberegnede lønindeks samtidig med det implicitte lønindeks. Punktligheden er høj, og der har ikke været tale om forsinkelser af nogen art når det gælder offentliggørelsen af det implicitte lønindeks i adskillige år.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Det standardberegnede lønindeks har en tidsserie startende i 1. kvartal 2016 og blev første gang offentliggjort i december 2018. Indekset er baseret på samme datagrundlag som det implicitte lønindeks, dog med en anden population. Derudover er der rent metodisk store forskelle mellem de to indeks. Der eksisterer enkelte andre statistikker i udlandet som delvis kan sammenlignes med det standardberegnede lønindeks. Det internationalt anvendte navn for disse indeks er Labour Price Index.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Det standardberegnede lønindeks offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik sammen med det implicitte lønindeks. I Statistikbanken foreligger indeks og årsstigninger fordelt på branche og sektor i tabellen SBLON1 og hoveddisco og sektor i SBLON2. Endvidere foreligger indeksene på emnesiden for Løn- og arbejdsomkostninger.

Læs mere om tilgængelighed