Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Standardberegnet Lønindeks

Det standardberegnede lønindeks offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik sammen med det implicitte lønindeks. I Statistikbanken foreligger indeks og årsstigninger fordelt på branche og sektor i tabellen SBLON1 og hoveddisco og sektor i SBLON2. Endvidere foreligger indeksene på emnesiden for Løn- og arbejdsomkostninger.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Det standardberegnede lønindeks offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik sammen med det implicitte lønindeks.

Publikationer

Standardberegnede lønindeks indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Standardberegnet lønindeks i tabellerne:

  • SBLON1: Standardberegnet lønindeks efter branche (DB07), sektor og enhed
  • SBLON2: Standardberegnet lønindeks efter arbejdsfunktion, sektor og enhed

Adgang til mikrodata

Fra ultimo oktober 2019 har mikrodata til beregning af de standardberegnede lønindeks (fra og med 1. kvartal 2016) ligget tilgængeligt som grunddata, som man kan søge om adgang til via Forskningsservice. Mikrodata er dokumenteret her: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/loen/psd-lon-stdberegn-loenindex.

Anden tilgængelighed

Det standardberegnede lønindeks er dannet på baggrund af det samme datagrundlag som det implicitte lønindeks. En del af datagrundlaget anvendes også i opgørelsen af arbejdsomkostningsdelen for Danmarks Statistisk kvartalsvise Byggeomkostningsindeks. Derudover anvendes datagrundlaget i opgørelsen af de danske tal for det europæiske arbejdsomkostningsindeks (Labour Cost Index LCI).

Diskretioneringspolitik

Udarbejdelsen af lønindeksene følger generelt Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der er brancher, der ikke offentliggøres pga. diskretionering, eller fordi den specifikke aktivitet ikke forekommer i Danmark. Det gælder fx branchegrupperne B råstofindvinding og E vandforsyning og renovation.

Reference til metodedokumenter

Det standardberegnede lønindeks metodebeskrivelse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.