Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jonas Foged Svendsen
39 17 37 34

jfs@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes tallene under Grøn økonomi. Derudover indgår statistikken i Grønt Nationalregnskab samt i publikationen Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikkerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Offentlig miljøbeskyttelse.

Publikationer

Statistikken er en del af Grønt Nationalregnskab samt i publikationen Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Grøn økonomi i følgende tabeller:

Offentlig miljøbeskyttelse:

  • MREG22: Offentlig miljøbeskyttelse efter miljøformål, udgifter/indtægter og sektor

Grønne afgifter:

  • MREG21: Grønne afgifter efter miljøkategori
  • MRS1: Grønne afgifter efter branche og miljøkategori

Miljøstøtte:

  • MMS1: Miljøstøtte efter miljøkategori
  • MMS2: Miljøstøtte efter miljøformål
  • MMS3: Miljøstøtte efter branche og overordnet miljøkategori

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikken mikrodata.

Anden tilgængelighed

Leverancer af data sker til Eurostat - Unit E2, Environmental Statistics og til OECD - Environmental Directorate.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Statistikken udarbejdes efter retningslinjerne i følgende Eurostat metodehåndbøger:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.