Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jonas Foged Svendsen
39 17 37 34

jfs@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte

Tallene i denne statistik er blandt andet relevante i forbindelse med politiske beslutninger på miljøområdet, miljøøkonomiske analyser samt internationale sammenligninger af de enkelte EU-landes miljøindsatser. De mest oplagte brugere af statistikken er forskellige ministerier, styrelser og organisationer samt diverse medier og forskningsinstitutioner. Via kontaktudvalget for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker får Danmarks Statistik oplysninger om brugernes behov og tilfredshed.

Brugerbehov

Denne statistik etablerer en kobling mellem den offentlige sektors udgifter og indtægter og samme sektors miljø- og ressourcemæssige aktiviteter. Koblingen foretages ved at opdele udgifter og indtægter både efter miljømæssige og nationalregnskabsmæssige kategorier. I denne egenskab henvender statistikken sig i stor udstrækning til fagpersoner og analytikere. Fagpersoner, som anvender statistikken, vil ofte være beskæftigede i ministerier som Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet eller i organisationer som Eurostat og OECD. Analytikerne vil ofte sidde i råd og nævn – såsom Det Miljøøkonomiske Råd eller Klimarådet. Den relativt høje detaljeringsgrad inden for nationalregnskabsmæssige kategorier, kan udgøre en barriere for mere alment interesserede brugere af statistikken.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistiks kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker holder mindst et møde om året. Hele eller dele af udvalgets møder har seminarform, hvor der kan være flere deltagere fra de institutioner, der er repræsenteret i udvalget. Information om brugertilfredshed indsamles ikke separat, men brugernes behov og tilfredshed diskuteres i dette kontaktudvalg.

Fuldstændighed af data

Alle offentliggjorte data opfylder de nuværende krav ifølge EU-lovgivninger og guidelines på området.