Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet er opstillet i form af tidsserier og foreligger for hvert år fra 1993 og frem til det seneste offentliggørelsesår (fra 2008 og frem for råstofækvivalenterne). For disse år er regnskabet opstillet konsistent, så der er fuld sammenlignelighed over tid. Tilsvarende er regnskabet sammenligneligt med de materialestrømsregnskaber, der opstilles for andre EU-lande som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber.

International sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet i overensstemmelse med de eksisterende internationale standarder på området, og er dermed sammenlignelig med andre landes statistikker, der følger de samme standarder. System of Environmental Economic Accounting (SEEA) er state of the art for grønne nationalregnskaber. SEEA er publiceret af FN og en række andre internationale organisationer.

Sammenlignelighed over tid

Materialestrømsregnskabet foreligger for hvert år fra 1993 og frem til det seneste offentliggørelsesår (fra 2008 og frem for råstofækvivalenterne). For disse år er regnskabet opstillet konsistent og der er fuld sammenlignelighed over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Energiregnskabet indeholder de samme oplysninger om fossil energi og produkter heraf. Her opgøres de relevante mængder imidlertid i Giga Joule.

Materialestrømsregnskabet danner grundlag for udarbejdelsen af det såkaldte detaljerede materialestrømsregnskab, hvor materialeanvendelsen opgøres på branche niveau.

Intern konsistens

Ved udarbejdelsen af statistikken er det sikret, at data er intern konsistent.