Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet følger FN’s standard for miljøøkonomiske regnskaber, System of Environmental Economic Accounting (SEEA). Regnskabet er derfor sammenligneligt med andre landes Materialestrømsregnskaber, der følger samme retningslinjer.

International sammenlignelighed

Materialestrømsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de eksisterende internationale standarder på området, og følger FN’ standarder for miljøøkonomiske regnskaber, System of Environmental Economic Accounting (SEEA). Regnskabet indberettes til Eurostat og er sammenligneligt med andre landes statistikker, der følger de samme standarder.

Sammenlignelighed over tid

Materialestrømsregnskabet foreligger for hvert år fra 1993 og frem til det seneste offentliggørelsesår (fra 2008 og frem for råstofækvivalenterne). For disse år er regnskabet opstillet konsistent, og der er fuld sammenlignelighed over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Materialestrømsregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab og udarbejdet efter samme afgrænsninger som Nationalregnskabet. Materialestrømsregnskabet danner grundlag for udarbejdelsen af det Detaljerede materialestrømsregnskab, hvor materialeanvendelsen opgøres på brancheniveau. Energiregnskabet indeholder de samme oplysninger om fossil energi og produkter heraf som Materialestrømsregnskabet. I Energiregnskabet opgøres de relevante mængder imidlertid i Giga Joule.

[ ]

Intern konsistens

Ved udarbejdelsen af statistikken er det sikret, at data er intern konsistent.