Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet og råstofækvivalenterne er relevant for alle, der ønsker oplysninger om sammenhængen mellem økonomi og anvendelse af naturressourcer. Resultaterne er relevante i forhold til analyser af bæredygtigt ressourceforbrug, idet den indenlandske materialeanvendelse indgår som indikator for to af FN’s bæredygtighedsmål. Regnskabet efterspørges bl.a. af ministerier, styrelser, konsulentvirksomheder. Regnskabet indgår i de europæiske miljøøkonomiske regnskaber, der indsamles af Eurostat.

Brugerbehov

Materialestrømsregnskabet spiller en central rolle i at opbygge en dybere forståelse for ressourceforvaltning og forbrugsmønstre, både på nationalt og globalt niveau. Det kan bruges til at evaluere ressourceeffektiviteten, sætte fokus på bæredygtighedsudfordringer, og kan være med til at sætte fokus på udviklingen mod en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug. Brugerne af Materialestrømsregnskabet er ministerier, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørfirmaer o.a., der ønsker et overblik over sammenhængene mellem økonomi og miljø.

Brugertilfredshed

Materialestrømsregnskabet drøftes med væsentlige ekspertbrugere i Ekspertudvalget for miljøøkonomiske statistikker og regnskaber, EMØRS. Information om brugertilfredshed indsamles ikke separat, men brugernes behov og tilfredshed diskuteres i kontaktudvalget.

Fuldstændighed af data

Data for import og eksport og de øvrige indikatorer i materialestrømsregnskabet kan betragtes som fuldt dækkende. I forhold til et komplet materialestrømsregnskab i henhold til Eurostats retningslinjer mangler der opgørelser af strømme af residualer (bl.a. luftemissioner), samt beregning af materialeophobning i økonomien.