Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet sammenstilles på basis af interne kilder for dansk ressourceudvinding og import og eksport af varer. Opgørelsen af ressourceækvivalenterne er baseret på modelberegninger.

Kilder

Materialestrømsregnskabet bygger på information fra statistikker om den danske ressourceindvinding fx landbrugsstatistikken, skovbrugsstatistikken og statistik om indvinding af olie og naturgas, samt andre råstoffer (sand, grus mm.) Desuden anvendes data om import og eksport fra statistikken Udenrigshandel med varer.

Modelberegningen, der ligger til grund for materialestrømsregnskabet opgjort i råstofækvivalenter, bygger ud over de nævnte kildestatistikker også på data om international handel, der leveres af Eurostat.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Leverancer fra øvrige statistikker.

Datavalidering

Der fortages en grundig fejlsøgning og datavalidering af de forskellige kildestatistikker inden de leveres til Materialestrømsregnskabet. Da ikke alle kilder har data for seneste år ved materialestrømsregnskabets udgivelse, bygger vægten af nogle kilder derfor på antagelser. Ikke alle varer opgøres i vægt i kildestatistikkerne. Vægten på disse varer estimeres på baggrund af vægtopgørelse i andre kildestatistikker eller vægtestimater fra Eurostat. Ved udarbejdelsen af Materialestrømsregnskabet bliver den nyeste version sammenholdt med tidligere versioner. Formålet er at kontrollere konsistensen af data over tid og at identificere eventuelle fejl ved indlæsningen mv.

Databehandling

Data fra de forskellige kilder, som Materialestrømsregnskabet bygger på, sammenstilles i et samlet system efter samme definitioner og klassifikationer som Nationalregnskabet.

Da Materialestrømsregnskabet opgøres i vægt omregnes fra værdi til vægt for de materialetyper, hvor vægt ikke indgår i kildestatistikkerne. Det sker via en række omregningsfaktorer.

Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter er beregnet ved brug af en model udviklet af Eurostat. Eurostat kalder modellen ’RME-tool’, hvor RME står for Raw Material Equivalent. Modellen estimerer råstofækvivalenter for importen og eksporten. Modellen er bl.a. baseret på data om international handel.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.