Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Emil Urhammer
39 17 30 26

euh@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet og råstofækvivalenterne sammenstilles på basis af interne og eksterne kilder for ressourceudvinding samt adskillige andre statistikker. Opgørelsen af ressourceækvivalenterne er baseret på modelberegninger.

Kilder

Opgørelsen af materialestrømme er baseret på oplysninger om vægten af importerede og eksporterede varer fra udenrigshandelsstatistikken samt oplysninger fra energiregnskabet. Herudover anvendes oplysninger fra statistik om indvinding af olie og naturgas samt råstoffer (grus, sten, mv.) og Landbrugsstatistikken. Oplysninger om vægten af landede fisk er fra Fiskeridirektoratet.

Råstofækvivalenterne er baseret på oplysninger fra materialestrømsregnskabet, nationalregnskabet, udenrigshandelsstatistikken, energiregnskabet og Eurostats RME model.

Indsamlingshyppighed

Årligt, idet der dog ikke er taget stilling til om beregningerne af ressourceækvivalenter også foretages de kommende år.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra forskellige interne og eksterne kilder ved at trække informationer fra databaser, excel-ark, og trykte publikationer.

Datavalidering

Først foregår der en grundig datavalidering i de enkelte primærstatistikker. Dernæst sker der ved udarbejdelsen af materialestrømsregnskabet en indledende datavalidering i forbindelse med behandlingen af data til input.

Databehandling

Data beregnes, fordeles og afstemmes i processen af udarbejdelsen af statistik og afslutningsvis sker der den endelige datavalidering af kilderne i forhold til hinanden.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.