Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken og på Danmark Statistiks emnesider offentliggøres tal for Jernbanetransport både kvartalsvis og som årsstatikker under emnerne Persontransport og Godstransport med tog.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Gods- og passagertransport med jernbane indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

Persontransport

 • BANE21: Jernbanetransport af passagerer efter enhed og transporttype
 • BANE22: International jernbanetransport af passagerer til og fra Danmark efter land
 • BANE25: Jernbanetransport af passagerer efter enhed og transporttype

Godstransport med tog

 • BANE1: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og banenet
 • BANE201: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og godsart
 • BANE3: International jernbanetransport af gods efter retning, enhed og land
 • BANE401: National jernbanetransport af gods efter enhed, pålæsningsregion og aflæsningsregion
 • BANE5: Jernbanetransport af farligt gods efter transporttype, godsart og enhed
 • BANE6: Jernbanetransport af intermodale lasteenheder efter transporttype, lasteenhed og enhed
 • BANE9A: Jernbanetransport af gods efter enhed og transporttype

Jernbanenet

 • BANE41: Jernbanenettet pr. 1. januar efter banenet og enhed
 • BANE42: Investeringer i jernbanenettet efter investeringstype og enhed

Trafik

 • BANE31: Trafikarbejde med tog efter transporttype
 • BANE32: Togtrafik på en hverdag efter banestrækning og enhed

Transport

 • BANE51: Jernbanernes rullende materiel pr. 1. januar efter togtype
 • BANE52: Siddepladser og lasteevne i tog pr. 1. januar efter vogntype og enhed
 • BANE53: Investeringer i rullende materiel efter investeringstype og enhed

Trafikulykker med tog

 • BANE91: Dræbte og tilskadekomne ved jernbanetrafik efter banenet, personkategori og personskade
 • BANE92: Dræbte og tilskadekomne ved jernbanetrafik efter banenet, uheldstype og personskade

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover stilles mikrodata til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Danmarks Statistik Myndighedsordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig i Eurostats database.

Diskretioneringspolitik

Der diskretioneres i henhold til Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik

Diskretionering og databehandling

Statistikken følger Danmarks Statistiks generelle Datafortrolighedspolitik. Da alle operatører og infrastrukturforvaltere løser opgaver efter indgåede driftsaftaler, så er der ingen diskretion.

Reference til metodedokumenter

Eurostats metodemanual for jernbanestatistikken, som beskriver hvordan de enkelte variable skal indsamles.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.