Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Sammenlignelige tal for alle EU-land og EFTA-lande udgives af Eurostat. Der er ikke væsentlige databrud i den eksisterende tidsserie. Persontransportarbejdet for Metroen har et mindre databrud fra 2016 til 2017 pga. metodeændringer.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes på samme måde i det øvrige EU, EFTA og EU-kandidatlande og Eurostat offentliggør sammenlignelig statistik.

Hovedaggregater leveret til Eurostat med henblik på EU-forordning 2018/643 eller fælles spørgeskema Eurostat/International Transport Forum (ITF)/FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) om landtransportstatistik kan findes i tabellerne BANE31 (jernbanetrafik), BANE25 (jernbanetransport af passagerer) og BANE1 (jernbanetransport af varer) formidlet af blandt andet Danmarks Statistik.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er generelt sammenlignelig over tid og er blevet udarbejdet siden 1990 og i sin nuværende form siden 2006.

Metroen åbnede d. 19. oktober 2002. I slutningen af 3. kvartal 2019 blev den udvidet med M3 - Cityringen.

Letbanen i Aarhus åbnede d. 21. december 2017 første del og var fuldt udbygget i 30. april 2019.

Metroselskabet har fra 2017 ændret sin metode til beregning af turlængder, som anvendes til beregning af persontransportarbejdet (personkm). Det har givet et mindre brud i dataserien for persontransportarbejdet fra 2016 til 2017.

Nordjyske Jernbaner overtog i løbet af 2017 driften fra DSB i Nordjylland. Nordjyske Jernbaner indgår i "Andre Baner", hvorfor der sker en flytning fra "Banedanmarks Net" til "Andre Baner", da vi ikke kan opdele det anderledes.

Sammenhæng med anden statistik

Den årlige statistik er direkte sammenlignelig med de fire kvartaler i året.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.