Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Statistikken anvendes bredt af fx nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier samt Eurostat

Statistikken bruges primært af EU til policy arbejde men også andre med interesse for jernbanesektoren benytter data herunder statslige institutioner.

Brugerbehov

De primære brugere af statistikken er EU-kommissionen og ministerier, som bruger statistikken til politikudvikling og -opfølgning; brancheorganisationer og virksomheder, som bruger statistikken til udvikling af deres forretningsområde; og forsknings- og analyseinstitutioner, som bruger statistikken i analyser og forskning.

Brugertilfredshed

Brugerkontakten sker hovedsaglig gennem et kontaktudvalg for al transportstatistik. I udvalget er de største institutionelle brugere repræsenteret.

Fuldstændighed af data

Statistikken dækker alt aktivitet på det danske jernbanenet i henhold til EU-lovgivningen på området.