Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Inger Hansen
39 17 35 51

iha@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Statistikken anvendes bredt af fx nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier samt Eurostat

Statistikken bruges primært af EU til policy arbejde men også andre med interesse for jernbanesektoren benytter data herunder statslige institutioner,

Brugerbehov

De primære brugere af statistikken er EU-kommissionen og ministerier, som bruger statistikken til politikudvikling og -opfølgning; brancheorganisationer og virksomheder, som bruger statistikken til udvikling af deres forretningsområde; og forsknings- og analyseinstitutioner, som bruger statistikken i analyser og forskning.

Brugertilfredshed

Brugerkontakten sker hovedsaglig gennem et kontaktudvalg for al transportstatistik. I udvalget er de største institutionelle brugere repræsenteret.

Fuldstændighed af data

I Danmark dækker statistikken alt jernbanetransport. Betingelserne for lettelser i indberetningsbyrden, som fremgår af EU-forordningen, opfyldes ikke af nogen operatører på det danske skinnenet.