Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Maria Pedersen
39 17 36 35

mrp@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet it-anvendelse i virksomheder. Se mere på emnesiden om informationssamfundet.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om It-anvendelse i virksomheder.

Publikationer

Der er planlagt to NYT artikler i september 2021. Hovedresultaterne er også tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under It-anvendelse i virksomheder i følgende tabeller:

 • ITAV3: Virksomhedernes adgang til it-kompetencer
 • ITAV4: Virksomhedernes brug af hjemmesider og sociale medier
 • ITAV9: Virksomhedernes adgang til internettet
 • ITAV12: Andel virksomheder med e-handel
 • ITAV13: Virksomhedernes omsætning og køb fra e-handel
 • ITAV15: Virksomhedernes brug af it-sikkerhed
 • ITAV16: Virksomhedernes brug af cloud computing
 • ITAV17: Virksomhedernes brug af 3D print
 • ITAV18: Virksomhedernes analyse af Big data
 • ITAV19: Virksomhedernes brug af robotteknologi og kunstig intelligens
 • ITAV20: Virksomhedernes brug af satellitter og Internet of Things
 • ITAV21: Virksomhedernes brug af informationsdeling og fakturering

Adgang til mikrodata

Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække. Der kan gives adgang til anonymiserede mikrodata under regler om forskerservice.

Anden tilgængelighed

Data leveres årligt til Eurostat.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighed følges.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse og ved levering af skræddersyede opgaver udføres der en såkaldt diskretioneringstest af data. Diskretioneringstesten foretages på baggrund af to kriterier:

 1. Antalskriteriet: Hvis én datacelle indeholder mindre end 3 observationer (virksomheder) kan beskæftigelses- og regnskabsoplysninger ikke offentliggøres
 2. Dominanskriteriet: Hvis én eller to observationer (virksomheder) indeholdt i én datacelle alene eller tilsammen udgør en vis procentdel af den samlede celles omsætning, kan omsætningen samt andre regnskabsoplysninger for denne gruppe ikke offentliggøres.

Reference til metodedokumenter

Opgørelsens metode er nærmere beskrevet i analysen fra undersøgelsen i 2018 Danske virksomheder er i EU´s digitale top.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.