Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
3917 3119

gfk@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet it-anvendelse i virksomheder. Se mere på emnesiden om informationssamfundet.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om It-anvendelse i virksomheder.

Publikationer

Ingen planlagte publikationer for undersøgelsen i 2019. Der er planlagt tre NYT artikler i efteråret 2019. Hovedresultaterne er også tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under It-anvendelse i virksomheder i følgende tabeller:

 • ITAV2: Virksomhedernes e-handel (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV3: Virksomhedernes adgang til it-kompetencer (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV4: Virksomhedernes brug af hjemmesider og sociale medier (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV5: Virksomhedernes brug af digitale forretningsløsninger (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV6: Virksomhedernes omsætning ved e-handel (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV7: Virksomhedernes brug af avancerede teknologier (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV8: Virksomhedernes brug af it-sikkerhed (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV9: Virksomhedernes adgang til internettet (10+ ansatte) efter virksomhedsstørrelse, branche (DB07) og emner
 • ITAV10: It-anvendelse i virksomheder (5-9 ansatte) efter branche (DB07) og emner
 • ITAV11: Virksomhedernes e-handel (5-9 ansatte) efter branche (DB07) og emner

Adgang til mikrodata

Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække. Der kan gives adgang til anonymiserede mikrodata under regler om forskerservice.

Anden tilgængelighed

Data leveres årligt til Eurostat.

Diskretioneringspolitik

Der henvises til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik: Danmarks Statistiks datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse og ved levering af skræddersyede opgaver udføres der en såkaldt diskretioneringstest af data. Diskretioneringstesten foretages på baggrund af to kriterier:

 1. Antalskriteriet: Hvis én datacelle indeholder mindre end 3 observationer (Firmaer) kan beskæftigelses- og regnskabsoplysninger ikke offentliggøres
 2. Dominanskriteriet: Hvis én eller to observationer (firmaer) indeholdt i én datacelle alene eller tilsammen udgør en vis procentdel af den samlede celles omsætning, kan omsætningen samt andre regnskabsoplysninger for denne gruppe ikke offentliggøres.

Reference til metodedokumenter

Opgørelsens metode er nærmere beskrevet i analysen fra undersøgelsen i 2018 Danske virksomheder er i EU´s digitale top.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.