Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Maria Pedersen
39 17 36 35

mrp@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande. Et større antal spørgsmål i undersøgelsen udskiftes årligt, så der er ikke en sammenhængende tidsserie for alle resultaterne.

International sammenlignelighed

Undersøgelsen er harmoniseret med EU’s modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande, og resultaterne er derfor generelt sammenlignelige.

Sammenlignelighed over tid

Ved sammenligning mellem de enkelte års tællinger skal der tages højde for ændringer i undersøgelses-populationens sammensætning. I statistikbanken er der angivet resultater fra og med 2004 for virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte.

Størrelsesgrupper dækket i de enkelte tællingsår

  • 2021: 10+ ansatte
  • 2020: 10+ ansatte
  • 2019: 10+ ansatte og 5-9 ansatte (virksomheder med 5-9 ansatte fik en reduceret udgave af spørgeskemaet)
  • 2018: 10+ ansatte
  • 2017: 10+ ansatte
  • 2016: 10+ ansatte og 5-9 ansatte
  • 2004-2015: 10+ ansatte
  • 2000-2002: 5+ ansatte
  • 1999: 10+ ansatte
  • 1998: 20+ ansatte

*Ændring i branchedækning: Fra 2021 er branchegruppe 75 "Dyrlæger" medtaget.

Væsentlige ændringer i branchedækning: Den finansielle sektor er alene inkluderet i tællingsårene 2005-2010.

Ændring i branchenomenklatur og branche-grupper: 2008-undersøgelsen introducerede den nye branchenomenklatur, DB07. Forskellen i forhold til den tidligere branchenomenklatur, DB03, er beskrevet nærmere i Årspublikationen "Danske virksomheders brug af it 2008".

Opregning: I årene 1998 og 1999 var de publicerede tal ikke opregnet til totalpopulationen på offentliggørelsestidspunktet. Tal fra 1999 er efterfølgende opregnet ved brug i senere publikationer.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik udarbejder også statistik befolkningens brug af internet og it.

Intern konsistens

En række kontroller og valideringsmekanismer samt hjælpemekanismer i forhold til den indberettende persons forståelse af spørgsmål mv. er indbygget i det digitale spørgeskema. Det drejer sig bl.a. om filter- og routing kontrol (fx at der ikke afgives oplysninger i felter, hvor virksomheden ikke skal svare).