Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken om it-anvendelse i virksomheder har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk handel samt fordele og barrierer for brug af it. Statistikken indgår i Danmarks Statistiks belysning af informationssamfundet. 'It-anvendelse i virksomheder' er gennemført årligt fra og med 1998. Undersøgelsen hed frem til 2011 'Danske virksomheders brug af it'. Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

Indhold

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af IT. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it og internet, herunder it-systemer og elektronisk handel. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. I 2019 er der bl.a. spørgsmål om virksomhedernes anvendelse af avanceredt teknologi som fx 3D print, robotteknologi, Big data-analyse og satellitbaserede tjenester. Undersøgelsen dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er en årlig stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse. Data indsamles via digital indberetning. Datavalidering sker i form konsistenskontroller i det digitale skema samt ved efterfølgende kontroller og eventuel genkontakt til indberettere. De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen. Der stratificeres på branche og virksomhedsstørrelse.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af ministerier, interesseorganisationer, forskere og journalister mv., som grundlag for politiske tiltag, analyser, artikler og forskningsprojekter mv. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. Den løbende udvikling af statistikkens indhold foregår i tæt dialog med nationale interessenter samt i EU-regi. Statistikken er medfinansieret af EU.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle resultater forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation i forhold til detaljeret branche og virksomhedsstørrelse. Der foretages hvert år usikkerhedsberegninger, og disse viser, at stikprøveusikkerheden er begrænset. Resultaterne fra undersøgelsen for virksomheder med mindst 10 ansatte er baseret på besvarelser fra 4.076 virksomheder ud af en samlet population på 16.758 virksomheder. Den samlede svarprocent for virksomheder med mindst 10 ansatte er på 98 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 7 måneder efter referenceperiodens udløb. Foreløbige resultater offentliggøres ikke. Resultater offentliggøres i september, hvor referenceperioden er januar samme år (for nogle variable det forgange kalenderår).

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet it-anvendelse i virksomheder. Se mere på emnesiden om informationssamfundet.

Læs mere om tilgængelighed