Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk handel samt fordele og barrierer for brug af it. Statistikken indgår i Danmarks Statistiks belysning af informationssamfundet. 'It-anvendelse i virksomheder' er gennemført årligt fra og med 1998. Undersøgelsen hed frem til 2011 'Danske virksomheders brug af it'. Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

Indhold

Statistikken udkommer årligt og beskriver danske virksomheders brug af it. Følgende områder er dækket: Udbredelse og anvendelse af it og internet, herunder it-systemer og elektronisk handel. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. I 2018 er der bl.a. spørgsmål om virksomhedernes anvendelse af avanceredt teknologi som fx. 3D print, robotteknologi, big data analyse og satellitbaserede tjenester. Undersøgelsen dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er årlig og spørgeskemabaseret. Data indsamles via digital indberetning. Datavalidering sker via kontroller og hjælpeinformationer i det digitale skema samt ved efterfølgende kontroller og genkontakt til indberettere. De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen. Der stratificeres på branche og virksomhedsstørrelse.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af ministerier, interesseorganisationer, forskere og journalister mv., som grundlag for politiske tiltag, analyser, artikler og forskningsprojekter mv. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. Den løbende udvikling af statistikkens indhold foregår i tæt dialog med nationale interessenter samt i EU-regi.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle resultater forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation i forhold til detaljeret branche og virksomhedsstørrelse. Der foretages hvert år usikkerhedsberegninger, og disse viser, at stikprøveusikkerheden er begrænset. Resultaterne er baseret på besvarelser fra 3.954 virksomheder ud af en samlet population på 16.465 virksomheder. Den samlede svarprocent er på 97 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 7 måneder efter referenceperiodens udløb. Foreløbige resultater offentliggøres ikke. Resultater offentliggøres i september, hvor referenceperioden er januar samme år (for nogle variable det forgange kalenderår).

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ved sammenligning mellem de enkelte års tællinger skal der tages højde for ændringer i undersøgelses-populationens sammensætning. Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under It-anvendelse i virksomheder. Se mere på enmesiden om Infornationssamfundet.

Læs mere om tilgængelighed