Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Maria Pedersen
39 17 36 35

mrp@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken anvendes af ministerier, interesseorganisationer, forskere og journalister mv., som grundlag for politiske tiltag, analyser, artikler og forskningsprojekter mv. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. Den løbende udvikling af statistikkens indhold foregår i tæt dialog med nationale interessenter samt i EU-regi. Statistikken er medfinansieret af EU.

Brugerbehov

Der er generelt interesse for undersøgelsesresultaterne fra såvel ministerier, interesseorganisationer, forskere og journalister mv. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. Statistikken er medfinansieret af EU.

Brugertilfredshed

Dialog med nationale interessenter sker bl.a. gennem Danmarks Statistiks Kontaktudvalg for det digitale samfund. Den løbende udvikling af statistikkens indhold foregår i tæt dialog med nationale interessenter samt i EU-regi.

Fuldstændighed af data

Krav fra forordninger og guidelines opfyldes.