Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Eva Blicher Tryde
39 17 31 64

ebt@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Danmarks Statistik har opgjort elevtal i grundskoler helt tilbage til 1800-tallet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007. Før 2007 blev 0. til 7. klassetrin ikke opgjort. Fra 2007 opgøres fra 0. til 10/11. klassetrin. Oplysninger om specialundervisning er indsamlet siden 2011.

Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af OECD.

International sammenlignelighed

Statistikken indgår som grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet. Publikationen udarbejdes i et samarbejde mellem Eurostat, OECD og FN. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af OECD

Sammenlignelighed over tid

Muligheder for sammenligninger over tid er gode. Uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, får nye UDD og AUDD koder, men både de gamle og de nye koder bliver placeret på det nye niveau i uddannelsesklassifikationen. Det er kun den frivillige børnehaveklasse, der er ændret til obligatorisk 0. klasse i 2011 for grundskolestatistikkens vedkommende.

Statistikken og Elevregistret blev udvidet med oplysninger om børnehaveklasse til og med 7. klasse fra og med skoleåret 2006-2007.

I 2011 startede indsamlingen af data angående specialundervisning i grundskolen. STUK under Undervisningsministeriet indsamler data vedr. de frie grundskoler og efterskoler. I 2017 ændrede de praksis, således at skolerne ikke skal angive omfanget af specialundervisning mere. Samtidigt blev det ændret, at efterskolerne ansøger om støtte et års forsinket, hvilket betyder at data om efterskolerne mangler i statistikken for det seneste år, når statistikken om specialundervisning bliver udgivet.

I 2017 blev dannelsen af grundskoledatasættet ændret, således at det bliver dannet på baggrund af Elevregisteret og derfor er direkte sammenligneligt. Før 2017 blev det dannet på baggrund af indberetningen til specialundervisningsstatistikken.

Sammenhæng med anden statistik

Ikke relevant for denne statistik.

Intern konsistens

Alle datakilder indberetter på det samme elevformat med samme tællingsenheder, hvorfor der er konsistens i grunddata.