Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Herskind
39 17 31 64

hrs@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Statistikken er relevant for offentlige administratorer, forskere, analytikere, journalister og borgere mv. som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål. Statistikkens grunddata og resultater anvendes i mange af uddannelsestabellerne i Statistikbanken.

Brugerbehov

Brugerne er mange og forskelligartede. Statistikken benyttes i forbindelse med eksterne serviceopgaver, der bestilles af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen.

Mere end 2000 forskningsprojekter er i gang via Forskningsservice hvert år, hvor uddannelsesdata benyttes som baggrundsvariable eller fx til forskning om uddannelsessektoren.

Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet modtager hvert år Elevregistret og grunddata som benyttes til planlægning, analyser og prognoser mv.

En gang årligt afholdes der møder med de eksterne brugere af uddannelsesstatistikken i Kontaktudvalget for uddannelsesstatistik. Her får brugerne en mulighed for komme med ønsker til uddannelsesstatistik, herunder også ift. Grundskoleregistret. Danmarks Statistik forsøger i høj grad at imødekomme de ønsker, de kommer med.

Brugertilfredshed

I arbejdet med uddannelsesstatistikken søges brugerne inddraget så meget som muligt. Nogle brugere kan hjælpe med at sikre data fra skolerne af høj kvalitet til tiden, og andre brugere kan give inspiration til nye statistikker og analyser. Endelig prøver vi gennem brugerinddragelse at få inspiration til udvikling af metoder og modeller, der kan bidrage til en fortsat udvikling og forbedring af statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken om elever i grundskolen opfylder kravene i Forordning Nr. 452/2008, som de er fremsat af EU. Det drejer sig om optagelse af elever, dimittender og eksamener, fremmedsprog og klassestørrelse.

Statistik vedrørende uddannelsesomkostninger opgøres i Afdelingen for Økonomisk Statistik, mens statistik vedrørende undervisningspersonale ikke offentliggøres i Danmark på nuværende tidspunkt. Indsamling er oplysninger om personale foretages af Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.