Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Herskind
39 17 31 64

hrs@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Statistikkerne udgives 3- 4 måneder efter referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken vedrørende antallet af elever i grundskolen udgives samtidigt med Elevregisteret cirka 4 måneder efter referencetidspunktet. Statistikken om specialundervisning, der indsamles i foråret, udgives cirka 3 måneder efter indsamlingen af oplysninger. Data for begge indsamlinger vedrører det igangværende skoleår, som på indsamlingstidspunktet stadig er i gang.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.