Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Forskningsbiblioteker. Derudover indgår tallene i publikationen Kultur. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i en samlet Nyt fra Danmarks Statistik om Biblioteker, sammen tal for Folkebiblioteker.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Kultur, samt i Statistisk Årbog.

Afsnit om biblioteker i Statistisk Årbog her

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Forskningsbiblioteker i følgende tabeller:

  • FORSK1: Forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, aktivitet og tid
  • FORSK2: Økonomi på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, aktivitet og tid
  • FORSK3: Udlån og fornyelser på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, opgørelse, modtagertype og tid
  • FORSK4: Bestand, tilvækst og afgang af fysiske materialer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, opgørelse, materialetype og tid
  • FORSK6: Interurbanindlån på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, kilde og tid
  • SBS2: Sammenlignende forskningsbiblioteksstatistik efter bibliotek, nøgletal og tid
  • FORSK5C: Bestand og brug af elektroniske ressourcer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, opgørelse, elektronisk materialetype, placering og tid
  • FORSK21: Forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, aktivitet og tid
  • FORSK22: Økonomi på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, aktivitet og tid
  • FORSK24: Bestand af fysiske materialer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser efter bibliotek, materialetype og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.