Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Statistikken er relevant for forskningsbibliotekerne selv, studerende, interesseorganisationer og Slots- og Kulturstyrelsen som grundlag for bl.a. prognoser og analyser. Der er ikke blevet foretaget en særskilt undersøgelse af brugertilfredshed for denne statistik.

Brugerbehov

Statistikken er tilgængelig for alle der er interesserede i bibliotekernes virksomhed, politikere, presse, studerende, interesseorganisationer og forskningsbibliotekerne selv.

Brugertilfredshed

Der er ikke lavet en undersøgelse af brugertilfredshed for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.