Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Data til denne statistik indsamles årligt fra forskningsbibliotekerne via elektronisk spørgeskema. Data fra de enkelte forskningsbiblioteker kontrolleres i forhold til deres indberetning for de forgående år. Indsamling af data sker på samme detaljeringsniveau som det, den færdige statistik offentliggøres på.

Kilder

Forskningsbiblioteker indberetter data til Danmarks Statistik via elektronisk spørgeskema. Populationen og stamoplysninger leveres til Danmarks Statistik af Slots-og Kulturstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles med spørgeskema.

Datavalidering

Data fra de enkelte forskningsbiblioteker kontrolleres i forhold til deres indberetning for de forgående år. Ved større udsving kontaktes biblioteket for en forklaring. I den forbindelse kan bibliotekerne opdage fejl i indberetningen fra året før, hvilket også rettes sammen med opdateringen for det aktuelle år.

Databehandling

Indsamling af data sker på samme detaljeringsniveau som det, den færdige statistik offentliggøres på. Under behandlingen bliver data grupperet og kodet på de kategorier de offentliggøres på i statistikbanken.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.