Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Nogle øvrige forskningsbiblioteker indberetter ikke til forskningsbibliotesstatistikken. Der hverken imputeres eller opregnes for de manglende værdier. Derfor er værdierne undervurderet i forhold til det faktiske niveau. Data offentliggøres for de enkelte forskningsbiblioteker.

Samlet præcision

For tællingsåret 2016 var den samlet svarprocente 82. Totalerne er generelt undervurderet, da nogle forskningsbiblioteker ikke indberetter til statistikken.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved rykninger ved manglende indberetninger, samt ved gennemgribende kontrol af de indberettede tal.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Nogle øvrige forskningsbiblioteker undlader at indberette ikke til forskningsbibliotesstatistikken. Der har aldrig været imputeret eller opregnet for de manglende værdier. Derfor er data undervurderet i forhold til det faktiske niveau. Alle forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser har indberettet til statistikken. Statistikken laves med udgangspunkt i DS/ISO 2789 standard, som er den internationale standard for udarbejdelse af biblioteksstatistik.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udgives kun endelige tal.