Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Data er sammenligneligt fra 2009 og frem. Statistikken er baseret på DS/ISO 2789 standard, som er den internationale standard for udarbejdelse af biblioteksstatistik. For 2016 er spørgeskemaet reduceret. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale eller udenlandske opgørelser.

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale eller udenlandske opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

For 2016 er spørgeskemaet reduceret navnlig med hensyn til spørgsmål om økonomi, som forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser hidtil har skullet svare på. For de øvrige forskningsbiblioteker er antallet af spørgesmål reduceret af hensyn til bibliotekernes svarbyrde. Centrale variable som udlån og bestand kan stadig tilbageføres til 2009.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er baseret på DS/ISO 2789 standard, som er den internationale standard for udarbejdelse af biblioteksstatistik, og er således sammenlignelig med andre statistikker for biblioteksaktivitet. Danmarks Statistik udarbejder og offentliggøre også en statisstik om folkebibliotekerne. Forskningsbiblioteksstatistikken og folkebiblioteksstatistikken offentliggøres separat.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.