Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
America Solange Lohmann Rasmussen
39 17 31 56

slr@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugsundersøgelsen

Forbrugsundersøgelsens endelige tal udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikkens resultater under Forbrugsundersøgelsen. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Forbrugsundersøgelsen offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Forbrugsundersøgelsen blev til og med 2010 publiceret i Statistiske efterretninger.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • FU01: Forbrugsundersøgelsen efter baggrundsoplysninger, husstandsgrupper og tid
  • FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug efter forbrugsgruppe, prisenhed og tid
  • FU03: Forbrug efter forbrugsgruppe, husstand, prisenhed og tid
  • FU04: Forbrug efter forbrugsgruppe, socioøkonomisk status, prisenhed og tid
  • FU05: Forbrug efter forbrugsgruppe, samlet indkomst, prisenhed og tid
  • FU06: Forbrug efter forbrugsgruppe, boligform, prisenhed og tid
  • FU07: Forbrug efter forbrugsgruppe, region, prisenhed og tid
  • FU08: Forbrug efter forbrugsgruppe, alder, prisenhed og tid
  • FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug efter indkomsttype og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Eurostat offentliggør internationalt sammenlignelige tal, herunder danske, i deres database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

De interviewede husstande der deltager i undersøgelsen forbliver anonyme. Det offentliggjorte materiale offentliggøres således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

I 1999 blev publikationen Forbrugsundersøgelsen - Metodebeskrivelse, fra dataindsamling til offentliggørelse udgivet med en samlet og detaljeret beskrivelse af alle undersøgelsens faser fra stikprøveudtagning og dataindsamling over registersamkøringer og imputeringer til den endelige udgivelse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.