Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
America Solange Lohmann Rasmussen
39 17 31 56

slr@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugsundersøgelsen

Ud over generel offentlig interesse har Forbrugsundersøgelsen bred anvendelse. I Danmarks Statistik anvendes statistikken som input til opgørelse og opstilling af Nationalregnskabet og Forbrugerprisindekset. Derudover anvendes statistikken til forskning, markedsføringsformål og af offentlige myndigheder til planlægning og konsekvensberegninger mv. Internationalt er især Eurostat meget aktiv for at kunne opstille sammenlignelige tal imellem de europæiske lande.

Brugerbehov

Ud over den generelle offentlige interesse har undersøgelsen en bred anvendelse:

  • Internt i Danmarks Statistik ved opstilling af nationalregnskab og forbrugerprisindekset
  • Offentlige myndigheders planlægning og konsekvensberegninger mv.
  • Forskning inden for en lang række felter
  • Markedsføringsformål
  • Internationalt, hvor især Eurostat er meget aktiv for at kunne opstille sammenlignelige tal landene imellem.

Statistikken er kendetegnet ved en meget stor detaljeringsgrad og relativ lang produktionstid.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Forbrugsundersøgelsen er indirekte underlagt Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (1) af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser. Forbrugsundersøgelsen leverer data til Eurostat hvert 5. år, og lever op til i de retningslinjer der udsendes af Eurostat.