Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Statistikken udgives i: NYT fra Danmarks Statistik.

I Statistikbanken offentliggøres tal for fødselsårgangenes kriminalitet i tabellerne STRAFFO1, STRAFFO2, STRAFFO3 og STRAFFO4.

Derudover indgår statistikken i publikationen Kriminalitet.

Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i: NYT fra Danmarks Statistik

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Kriminalitet

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • STRAFFO1: Fødselsårgange (opgjort pr 31. december 2022) efter enhed, fødselsår, køn, alder ved første dom, lovovertrædelse og tid
  • STRAFFO2: Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2022) efter enhed, fødselsår, køn, alder ved første frihedsstraf, frihedsstraf og tid
  • STRAFFO3: Domme (opgjort pr. 31. december 2022) fordelt på fødselsårgang efter enhed, fødselsår, køn, alder på domstidspunktet, lovovertrædelse og tid
  • STRAFFO4: Domme til frihedsstraf (opgjort pr. 31. december 2022) efter enhed, fødselsår, køn, frihedsstraf, alder på domstidspunktet og tid

Adgang til mikrodata

Data om fødselsårgangenes kriminalitet opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på individniveau. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata, dvs. data hvor alle identifikationsoplysninger som personnummer og journalnummer er fjernet.

Anden tilgængelighed

Data stilles til rådighed for DST Consulting, Forskningsservice og andre brugere i Danmarks Statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I statistikken om Fødselsårgangenes kriminalitet fordeles ikke på andre personkarakteristika end fødselsår, køn og alder ved dom. Hermed sikres, at der ikke offentliggøres oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.