Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Data om domme fra Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister.

Statistikken er baseret på allerede validerede data, men for centrale variable foretages en sandsynlighedskontrol hvor resultaterne sammenlignes med data fra året før.

Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister .

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indhentes fra administrative registre.

Datavalidering

Data til denne statistik stammer fra andre af Danmarks Statistiks registre og er derfor allerede validerede og fejlsøgt. For centrale variable foretages dog en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen søges forklaret. Der kan fx være tale om lovændringer eller ændringer i den administrative praksis, der kan give ændringer i fordelingerne.

Databehandling

Data om domme fra Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister. Kun personer, der havde bopæl i Danmark og var 14 år pr. 1. januar det pågældende år medtages i det videre forløb. Til disse personer knyttes oplysninger om alle domme for overtrædelse af straffeloven, de har modtaget i løbet af deres levetid, herunder typer af lovovertrædelser, de er blevet dømt for og det samlede antal domme, de har modtaget.

Hvert år suppleres statistikken med en ny fødselsårgang, dvs. personer, der er 14 år pr. 1. januar det pågældende år. Til disse personer knyttes oplysninger om de domme, de har modtaget i løbet af året. Til tidligere udtrukne fødselsårgange tilføjes desuden oplysninger om de domme, de måtte have modtaget i løbet af det pågældende år.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.