Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Statistikken anvendes bredt bl.a. af myndigheder, virksomheder, organisationer, forskere og i pressen, til offentlig og privat planlægning, forskning og i den offentlige debat. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af ministerier (primært Justitsministeriet), politikredsene og retterne. Derudover anvendes statistikken til planlægning i private virksomheder (fx forsikringsselskaber), af uddannelses- og forskningsinstitutioner samt organisationer. Statistikken anvendes også i bred almindelighed hvor kriminalitetsstatistikkerne ofte kommenteres i pressen og i offentlig debat.

Brugertilfredshed

I forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes møder med centrale brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den publicerede statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.