Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken udgives månedligt og årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Feriehuse. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside. Kommunefordel statistik om feriehusudlejning finansieret af VisitDenmark, findes frit tilgængeligt på deres hjemmeside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives både månedligt og årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistik om Feriehuse indgår i Statistisk Tiårsoversigt og til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Feriehuse. Årlige tal findes i følgende tabeller:

  • FERIEH4: Antal udlejede hus-uger i feriehuse efter enhed og periode
  • FERIEH5: Feriehuse til udlejning efter kapacitet
  • FERIEH3: Udlejning af feriehuse efter område, gæstens nationalitet og enhed

Månedlige tal findes i følgende tabeller:

  • FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis efter gæstens nationalitet, enhed og periode
  • FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse efter gæstens nationalitet, fremtidig år og fremtidig måned

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Data findes elektronisk fra 1995 og frem.

Anden tilgængelighed

Statistik om feriehusudlejning fordelt på kommuner er finansieret af VisitDenmark. På VisitDenmarks hjemmeside findes frit tilgængelig statistik om Feriehusovernatninger, bookinger og udlejningsuger fordelt på kommuner og gæsters nationalitet.

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke behov for diskretionering af totaler for landsdele og hele landet. Statistikken sælges fordelt på kommuneniveau, og her er kommuner med tre eller færre feriehusudlejere diskretioneret. Diskretioneringen sker ved, at et mindre antal kommuner lægges sammen.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.