Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af antal udlejede feriehuse og antal overnattende turister. Statistikken opdeles efter gæsters nationalitet, samt geografisk efter regioner og landsdele. Kommunefordelte tal udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken har til formål at vise antal udlejede feriehuse og antal overnattende turister. Den årlige udgave af statistikken, der samtidigt giver de endelige tal for året indeholder indberetninger fra samtlige feriehusudlejere med over 25 huse til disposition - og direkte afregningspligt med ejeren -Undersøgelsen er lovpligtigt.

Undersøgelsen omfatter følgende spørgsmål:

  • antal bookinger fordelt på gæstenationalitet
  • antal feriehuse eller ferielejligheder til disposition
  • antal overnatninger fordelt på gæstenationalitet
  • antal udlejede husuger fordelt på kommuner og gæstenationalitet
  • antal udlejede husuger fordelt på kalenderuger og gæstenationalitet

Danmarks Statistik laver derudover i løbet af året foreløbige tal for feriehusudlejningen. Denne undersøgelse er frivillig og baseret på indberetning fra de største feriehusudlejere, som dækker ca. 75 pct. af de samlede udlejninger. De indberetter månedligt følgende:

  • antal bookinger fordelt på gæstenationalitet
  • antal overnatninger fordelt på gæstenationalitet
  • antal udlejede husuger fordelt på gæstenationalitet
  • antal bookede husuger resten af året fordelt på gæstenationalitet.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken indsamles fordelt på hyppigste gæstenationaliteter: Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene samt Andre. Endvidere er statistikken fordelt efter den geografiske klassifikation for Regioner, Landsdele og Kommuner.

Feriehusudlejning har branchekode 68.31.20 i Dansk Branchekode DB07 og hører under serviceerhvervene, dog er en del feriehusudlejere ikke klassificeret her, da de har anden primær erhvervsvirksomhed, fx købmandshandel.

Sektordækning

Turisme.

Begreber og definitioner

Antal overnatninger: Antal nætter en gæst tilbringer i feriehus.

Udlejede husuger: Hvor mange uger et feriehus er udlejet til betalende gæster.

Bookinger (lejemål): En booking eller et lejemål/kontrakt er det ophold, som gæsten har betalt for. Et eksempel er booking af et feriehus i to uger for en familie på to voksne og to børn. Dette giver en booking, to udlejede husuger og 56 overnatninger.

Enheder

Feriehuse.

Population

Den årlige opgørelse af feriehusudlejning dækker samtlige udlejningsfirmaer med over 25 huse. Der er ikke et officielt register over feriehusudlejere, og populationen indsamles derfor af Danmarks Statistik og samarbejdspartner VisitDenmark. Resultatet af den årlige undersøgelse er de endelige tal for det pågældende år.

Den månedlige undersøgelse sker ved indberetning fra de 30 største aktører på markedet, som tilsammen dækker ca. 80 pct. af det endelige resultat. Disse indberetninger opregnes til den fulde population hver måned. Månedstallene regnes som værende foreløbige og erstattes af årstællingens resultat ved udgangen af året.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Aktuelle tidsserier i Statistikbanken findes fra 1992, hvad angår udlejning af feriehus fordelt efter område, gæstenationalitet, samt antal hus-uger, overnatninger og kontrakter (FERIEH3). Fordeling af udlejede husuger efter kalenderuger begynder i 2008 (FERIEH4). Endelig begynder angivelse af udlejningskapacitet (FERIEH5) i 2015.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Den årlige statistiks referenceperiode er hele kalenderår, mens den månedlige har kalendermåneder, som referenceperiode.

Hyppighed

De to feriehusstatistikker kommer hhv. månedlig og årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

For den årlige statistik om feriehusudlejning er der indsamlingshjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Deltagelse i den månedlige statistik om feriehusudlejning er frivillig.

Der er ingen EU-regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er for den årlige lovpligtige statistik 0,3 årsværk. Indberetning til den månedlige statistik er frivillig og er derfor ikke beregnet for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Feriehusstatistikkerne er en del af turismestatistikkerne, der også indbefatter tal for hoteller, feriecentre, camping, vandrehjem og lystbådehavne.