Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Svar på undersøgelsens spørgsmål indsamles fra de enkelte udlejere og fejlsøges. Herefter summeres data til kommune- regions- og landstotaler.

Kilder

Statistikkens data kommer fra feriehusudlejernes årlige indberetninger om udlejninger. Registret over feriehusudlejere ajourføres fra år til år, på baggrund af henvendelser eller oplysninger fra feriehusudlejere eller på baggrund af oplysninger fra Visit Denmark om feriehusudlejere.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles hhv. månedligt og årligt.

Indsamlingsmetode

De adspurgte virksomheder, indberetter oplysninger om deres udlejninger i et digitalt spørgeskema på http://www.Virk.dk. På den månedlige statistik sker indberetning elektronisk. Virksomhederne indsender regneark med de relevante tal.

Datavalidering

De indkomne besvarelser sammenlignes med sidste års besvarelse, og evt. store ændringer undersøges, forklares og rettes, hvis der er fejl. Skemaets enkelte spørgsmål sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, hvorvidt de står i korrekte proportionale forhold til hinanden.

Databehandling

I den årlige statistik summeres indberetningerne til kommune-, regions-, og landstotaler. For den årlige statistik er der tale om en obligatorisk tælling, hvorfor der almindeligvis ikke imputeres data eller foretages korrektioner, da data plejer at komme i hus før offentliggørelse for samtlige indberettere.

Den månedlige statistik opregnes på baggrund af den nyeste årlige statistik, således at vi får et tal for den samlede feriehusudlejning. Da indberetning foregår ved automatisk dannelse og transmission af data, så har vi endnu ikke oplevet, at der mangler data ved offentliggørelsestidpunktet.

Korrektion

Årsstatistik sæsonkorrigeres ikke. Månedsstatistikken sæsonkorrigeres. Data korrigeres ikke udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.