Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken går tilbage til 1986 og har undergået ændringer i tidens løb. Fra 1986-1990 dækkede statistikken alene feriehusudlejningen i højsæsonen. Fra 1990 dækkede statistikken et driftsår, dvs. primo oktober til og med ultimo september. Fra 1998 er årsstatistikken baseret på kalenderåret. I 2011 blev overnatningstallene for 2010 opjusteret med 647.000 som følge af reviderede oplysninger fra nogle udlejningsbureauer. Som konsekvens er antal overnatninger i 2010 og 2011 og fremefter ikke umiddelbart sammenlignelige med antal overnatninger i tidligere år. Fra 2012 blev antallet af disponible huse til udlejning fjernet fra den månedlige statistik. I stedet bliver tallet opgjort én gang årligt med antallet af disponible huse til udlejning pr. 1. maj. i referenceåret.

International sammenlignelighed

Der findes ikke direkte sammenlignelig statistik i Eurostat, da statistikken ikke er underlagt EU-forordning.

Statistiska Centralbyrån, Sverige, publicerer Inkvarteringsstatistik på måneds- og årsbasis, herunder statistik for stugbyar, som svarer til feriehuse. Statistisk Sentralbyrå, Norge, publicerer månedlig og årlig statistik om Hytteformidling, som svarer til Feriehuse.

Sammenlignelighed over tid

  • Fra 1986-1990 dækkede statistikken alene udlejning i højsæsonen. Data findes i Statistikbanken fra og med 1989. Tidligere statistik findes i Statistisk årbog.
  • Fra 1990 dækkede statistikken et driftsår, dvs. primo oktober til og med ultimo september.
  • Fra 1998 er årsstatistikken baseret på kalenderåret.

Fra 2008 opgøres årsstatistikken på kommuneniveau. De kommunalfordelte tal for 2008 til og med 2011 er tilgængelige som Statistiske Efterretninger. Fra 2012 og frem kan de kommunalfordelte data kun købes ved direkte henvendelse til statistikkontoret (se 5.1).

Fra 2012 opgøres der ikke længere disponible hus-uger fordelt på kalenderuger. I stedet opgøres et samlet tal for, hvor mange huse udlejerne havde til udlejning på skæringsdatoen 1. maj i det pågældende år. Tallet omfatter huse, der var til disposition d. 1. maj, dvs. såvel udlejede som ikke-udlejede samt huse, som ejeren har spærret for udlejning.

Fra 2012 kan udlejeren enten indberette det gennemsnitlige antal personer pr. hus-uge som hidtil eller i stedet indberette antal personovernatninger. Dette initiativ skønnes at forbedre usikkerheden, hvad angår antal overnatninger.

I 2011 blev overnatningstallene for 2010 opjusteret med 647.000 som følge af reviderede oplysninger fra nogle udlejningsbureauer. Som konsekvens er antal overnatninger i 2010 og 2011 og fremefter ikke umiddelbart sammenlignelige med antal overnatninger i tidligere år.

Sammenhæng med anden statistik

Feriehusovernatninger er en del af de samlede antal turistovernatninger i Danmark. Dermed kan statistikken sammenlignes med andre overnatningsstatistikker som hotel, camping mv.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.