Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken er relevant for bl.a. virksomhederne, brancheforeninger, kommuner og regioner samt erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål.

Brugerbehov

Statistikkens primære brugere er selve feriehusudlejningsbureauerne, der kan bruge data til at sammenligne deres egen virksomheds udvikling med den generelle udvikling på området. Yderligere bruges data af brancheorganisationer, kommuner og regioner, fagpersoner fra ministerier, erhvervs- og turismeorganisationer. Ligeså gør medier også brug af data fra statistikken.

Brugertilfredshed

Der afholdes et ekspertudvalgsmøde ca. hvert halve år med interessenter fra feriehusbranchen samt andre områder af turisme- og overnatningserhvervet. Deltagerne har her mulighed for at erhverve viden om de nyeste tiltag inden for området samt diskutere den nuværende statistik og eventuelle forbedringer heraf.

Fuldstændighed af data

Data leveres ikke til EU. Kommunefordelte data kan tilkøbes, og her diskretioneres enkelte kommuner, hvor der er mindre end tre udlejningsbureauer, der indberetter.