Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken har relevans for brancheforeninger, VisitDenmark og andre turismeorganisationer samt det offentlige. Statistikken har også relevans for indberetteren selv mht. sammenligninger.

Brugerbehov

Brugere: Ministerier, organisationer og private virksomheder. Anvendelsesformål: Overvågning af markedet og udformning af turismepolitikken.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik er i løbende kommunikation med brancheorganisationer inden for feriehusudlejningssektoren, og der afholdes årligt et kontaktudvalgsmøde med væsentlige interessenter. Indberettere kan på de elektroniske spørgeskema evaluere undersøgelsen, og mange finder spørgeskemaet omstændeligt at udfylde. Danmarks Statistik forsøger løbende at reducere indberetningsbyrden.

Fuldstændighed af data

Data leveres ikke til EU. Kommunefordelte data sælges, og her diskretioneres enkelte kommuner, hvor der er under tre udlejere.