Gå til sidens indhold

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Deltagelse i voksenuddannelse (AES) 2016

Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført i alle EU-lande efter de samme retningslinier. Derfor er Voksne i Uddannelse den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af den voksne befolknings deltagelse i livslang læring.

Indhold

Voksne i uddannelse (AES - Adult Education Survey) belyser den 25-64-årige befolknings deltagelse i uddannelsesaktiviteter, både i formelle uddannelser og i voksen- og efteruddannelse i form af ikke-formel uddannelse, såkaldt "livslang læring". Interviewpersonerne oplyser om de er i gang med en uddannelse, og om deres deltagelse i kurser, seminarer, workshops, sidemandsop læring mv., og desuden oplyser de om hvilke udgifter der er forbundet med at deltage i uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data stammer fra gennemførte interviews i 2017. Der er gennemført interviews med i alt 3432 personer i aldersgruppen 25-64 år.

Stikprøven er udtrukket fra Befolkningsstatistikregisteret. Nettostikprøven er på 7868 personer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Voksne i uddannelse anvendes især af offentlige myndigheder og internationale institutioner. Det er den væsentligste kilde til analyse af voksnes efter- og videreuddannelse i internationale sammenhænge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Voksne i uddannelse er generelt en pålidelig undersøgelse, men opmærksomheden henledes på, at der ved nedbrud af data på flere variable kan opstå resultater, som er baseret på få respondenter, hvilket giver en stor usikkerhed i resultaterne. Resultaterne fra Voksne i Uddannelse kan anvendes til analyser af arbejdsmarkedet, i forskningsprojekter og i den offentlige debat.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Voksne i Uddannelse publiceres normalt som i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Eurostat offentliggør data fra EU-landene.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Resultaterne fra Voksne i Uddannelse udkommer som NYT fra Danmarks Statistik og publiceres yderligere i Statistikbanken. Hovedresultaterne fra Voksne i Uddannelse indgår i en fælles europæisk datarapport, som bliver offentliggjort af Eurostat.

Læs mere om tilgængelighed