Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Eurostat offentliggør data fra EU-landene.

International sammenlignelighed

Sammenlignelige data for voksne i uddannelse i EU-landene publiceres af Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Undersøgelsen er gennemført 3 gange: - Voksne i uddannelse 2008 (pilotundersøgelse) - Voksne i uddannelse 2011 - Voksne i uddannelse 2016

Den tidligere gennemførte undersøgelse Voksne i Uddannelse fra 2008 som er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 403, 11. september 2009, kan ikke anvendes som sammenligningsgrundlag, idet tallene i undersøgelsen fra 2008 ikke er opregnede.

Sammenhæng med anden statistik

International statistik:

Arbejdsmarkedsundersøgelsen (AKU) siden 2003

Eurostat: Eurostat AES

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.