Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Voksne i uddannelse anvendes især af offentlige myndigheder og internationale institutioner. Det er den væsentligste kilde til analyse af voksnes efter- og videreuddannelse i internationale sammenhænge.

Brugerbehov

Resultaterne fra Voksne i Uddannelse (AES - Adult Education Survey) kan anvendes af mange brugere. Herhjemme bruges de af bl.a. forskere, politikere, ministerier, arbejdsmarkedets parter og andre med interesse for uddannelsesområdet. Internationalt bruges den bl.a. af EU, OECD, ILO og andre internationale institutioner.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført nogen brugertilfredshedsundersøgelse.

Fuldstændighed af data

Voksne i Uddannelse er udformet med udgangspunkt i en aftale mellem Eurostat og medlemslandene, idet resultaterne af undersøgelsen skal kunne sammenlignes på tværs af EU´s medlemslande. Undersøgelsen er gennemført ifølge retningslinjerne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.