Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Resultaterne fra Voksne i Uddannelse udkommer som NYT fra Danmarks Statistik og publiceres yderligere i Statistikbanken. Hovedresultaterne fra Voksne i Uddannelse indgår i en fælles europæisk datarapport, som bliver offentliggjort af Eurostat.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af NYT findes på uddannelseskontorets hjemmeside

Publikationer

Ingen publicering bortset fra Nyt fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Deltagelse i voksenuddannelse (AES) emnerne i følgende tabeller:

  • AES1A: Voksne i uddannelse (AES) efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad, formel uddannelse og ikke formel uddannelse
  • AES2A: Voksne i uddannelse efter køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, urbaniseringsgrad og årsag til ikke formel uddannelse

Adgang til mikrodata

Forskere har adgang til anonymiserede mikrodata efter aftale med Eurostat.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Der henvises til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

På dette område anvendes Danmarks Statistiks standarder.

Reference til metodedokumenter

Der foreligger ingen offentlig tilgængelig metodedokumentation for statistikken.

EU (Unit F5: Education, Health and social protection) arbejder for tiden på en rapport: Adult Education Survey 2011 - EU Quality Report. Hvornår denne bliver offentlig tilgængelig vides ikke.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.