Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Data stammer fra gennemførte interviews i 2017. Der er gennemført interviews med i alt 3432 personer i aldersgruppen 25-64 år.

Stikprøven er udtrukket fra Befolkningsstatistikregisteret. Nettostikprøven er på 7868 personer.

Kilder

Voksne i uddannelse 2016 er en interviewundersøgelse baseret på en bruttostikprøve på 7868 personer i alderen 25-64 år. Interviewene blev gennemført som en kombination af web-interviews og telefoninterviews.

Der er anvendt Befolkningsstatistikregistret til at trække en stikprøve til undersøgelsen. Der er også anvendt forskellige registre til at indhente forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne:

Indsamlingshyppighed

Ca. hvert 5-6. år

Indsamlingsmetode

Undersøgelsen blev gennemført som web-interviews(CAWI) eller som telefoninterview (CATI). Udvalgte personer blev tjekket for telefonnummer, og kontaktet telefonisk hvis det kunne lade sig gøre.

Datavalidering

For at sikre kvaliteten af data var der både i web- og telefoninterviewene en række indbyggede filtre til kvalitetssikringen. Ligeledes blev data efterfølgende kontrolleret for valide svar samt for logiske relationerne svarene imellem.

Databehandling

Der blev gennemført en vægtning på alder og køn, således at udsnittet kom til at afspejle befolkningens sammensætning på disse variable. For hver af de tre aldersgrupper blev tallene opregnet til at repræsentere det totale antal personer i populationen.

Vægtningen er gennemført med nogle hjælpevariable fra Danmarks Statistiks statistikregistre. Disse hjælpevariable indeholder informationer om de variable, som indgår i undersøgelsen, og de anvendes for at give bedre estimater. På denne måde sker der en forbedring i kvaliteten i form af mindre standardafvigelse på estimaterne og ved korrektion for non-response. Estimeringerne er gennemført ved brug af SAS-macros CLAN, udviklet af Statistiske centralbyrån i Sverige. Estimatet for variansen (og standardafvigelsen) er baseret på en Taylor-tilnærmelse.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.