Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Emil Holst Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Afgrænset til private selskaber og selskabsformerne aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab, kan statistikken sammenlignes med antallet af firmaer i den generelle firmastatistik.

International sammenlignelighed

Det har ikke været undersøgt hvorvidt andre lande har produceret lignende statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er første gang udarbejdet for referenceåret 2017.

Ved offentliggørelsen af statistikken for referenceåret 2019 er der benyttet en ny metode til at identificere deltagernes uddannelse. Det betyder, at der løftes cirka 10.000 deltagere ud af kategorien uoplyst uddannelse og over i en af de 6 uddannelseskategorier. Dette er gjort for hele den periode, som statistikken dækker. Uddannelsesfordelinger af bestyrelsesmedlemmer eller direktører udtrukket før offentliggørelsen af statistikken for referenceåret 2019 vil derfor være inkonsistente med data i statistikbanken.

Sammenhæng med anden statistik

Erhvervsstyrelsen laver en opgørelse over kønsfordeling i ledelse (findes her). Opgørelsen omfatter kun en udvalgt gruppe af særligt store virksomheder, med fx 250 eller flere årsværk (regnskabsklasse C) samt alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D). Opgørelsen inkluderer blandt andet en distinktion mellem bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlinger og medarbejdervalgte repræsentanter. En sådan opdeling findes ikke i denne statistik. Statistikken medtager, i modsætning til Erhvervsstyrelsen opgørelse, alle private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber, der er over Danmarks Statistiks bagatelgrænse. Derfor er Erhvervsstyrelsens opgørelse og denne statistik ikke direkte sammenlignelige.

Brancher inden for det private byerhverv kan sammenlignes med oplysninger i Regnskabsstatistikken. Derudover belyser den generelle Firmastatistik, sammen med en række andre statistikker, det danske erhvervsliv, herunder statistik om Erhvervsdemografi, Iværksættere og Koncerner mv. Se mere på emnesiden Erhvervslivets struktur.

Intern konsistens

Statistikken bygger på flere forskellige kilder med forskellige enhedstyper. Statistikken forarbejdes således at enhedsniveauet bliver det samme på tværs af kilder.