Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Emil Holst Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Statistikkens administrative kilde samles med oplysninger fra Danmarks Statistiks statistikregistre om befolkning og firmaer, og dækker deltagere i reelt aktive firmaer i Danmark, i den private sektor med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab.

Kilder

Statistikken integrerer oplysningerne fra det erhvervsstatistiske register og oplysninger fra befolkningsstatistisk register. Kernen i statistikken er Deltagerregisteret, hvorfra der hentes oplysninger om deltagernes virksomhedsrelation, herunder deltagers funktion i relation til virksomheder. Deltagerregisteret oplysninger kommer fra det centrale virksomheds register og bygger på virksomhedernes lovpligtige selvindberetning ved virksomhedsoprettelse og ajourføring af virksomhedsdata.

Deltagere omfatter kun dem som er registreret i nævnte kilde. Derfor kan der være flere deltagere end de, medtaget i statistikken. Fra Generel Firmastatistik hentes virksomhedsform, virksomhedsstørrelse og sektor til brug for at afgrænse og fordele virksomheder i statistikken. Fra befolkningsstatistikken hentes oplysninger om deltagernes alder, køn, uddannelse, bopæl.

I alt indgår følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

  • Det erhvervsstatistiske deltagerregister
  • Generel firmastatistik
  • Befolkningsstatistisk register
  • Befolkningens højeste fuldførte uddannelse

Indsamlingshyppighed

Statistikken opdateres årligt

Indsamlingsmetode

Statistikken baseres på registerdata, der hentes fra Erhvervsregisterkontoret, der igen får data fra Erhvervsstyrelsen.

Datavalidering

Der foretages alene en subjektiv vurdering af det aggregerede niveau for hovedtallene. Der foretages ikke yderligere validering.

Databehandling

Der udføres databehandling til kønsidentifikation for deltagere, hvor køn ikke kan identificeres via registre. Dette sker via navnesøgning på fornavne. Metoden for navnesøgningen er valideret mod køn fundet via Danmarks Statistiks navneregister.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data.