Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Emil Holst Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og er tilgængelig i Statistikbanken under Bestyrelsesmedlemmer og direktører. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Bestyrelsesmedlemmer og direktører.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Medlemmer af bestyrelser og direktioner i følgende tabeller:

  • BEST1: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, køn, uddannelse, alder og bopælsområde
  • BEST2: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, virksomhedsstørrelse og køn
  • BEST3: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, virksomhedsstørrelse og uddannelse
  • BEST4: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, branche (DB07 19-grp) og køn
  • BEST5: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, branche (DB07 19-grp) og uddannelse

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ingen aktiv diskretionering af denne statistik, da statistikken alene indeholder information om antal.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.