Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Emil Holst Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Statistikken er en årlig opgørelse over aktive medlemmer i reelt aktive selskabers bestyrelser og selskabernes direktører i Danmark. Statistikken vedrører den private sektorer og medtager alle brancher, men er afgrænset til aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber.

Statistikken hed tidligere Medlemmer af bestyrelser og direktioner. Datagrundlag, indhold og metoder er uændret. Det nye navn er mere præcist, i forhold til daglig ledelse, hvor den dækker dem, som er indmeldt som direktører eller direktionsmedlemmer. For langt de fleste firmaer er dette én til to topdirektører.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken over bestyrelsesmedlemmer og direktører opgør aktive medlemmer i reelt aktive selskabers bestyrelser og selskabernes direktører i Danmark. Derudover indeholder statistikken oplysninger om branche, virksomhedsstørrelse samt informationer om deltagernes, køn, alder, uddannelse og bopælsområde.

Grupperinger og klassifikationer

Statistik om medlemmer af bestyrelser og direktioner anvender, ud over medlemmernes alder og køn, følgende grupperinger og klassifikationer:

Branche

Statistikken offentliggøres nationalt på brancher som følger 19-grupperingen i Dansk Branchekode (DB07).

Virksomhedsstørrelse

 • Ingen ansatte
 • Under 10 årsværk
 • 10-49 årsværk
 • 50-249 årsværk
 • 250 årsværk og derover

Type

 • Bestyrelse
 • Direktører
 • Uoplyst

Uddannelse

 • Grundskole
 • Gymnasiale uddannelser mv.
 • Erhvervsfaglige uddannelser
 • Korte videregående uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
 • Lange videregående uddannelser
 • Uoplyst

Se mere om uddannelsesklassifikationen under DISCED-15

Bopælsområde

Fordeles efter landsdele. Se mere under Regioner, Landsdele og Kommuner.

Sektordækning

Statistikken dækker alle brancher i den private sektor.

Begreber og definitioner

Bestyrelsesmedlem: En person der i deltagerregistret har en rolle som indikerer at vedkommende af medlem af bestyrelsen i virksomheden. En person kan deltage i flere virksomhedsbestyrelser og derfor er statistikken opgjort på deltager og ikke unikke personer. Statistikken medtager kun aktive deltagere. De skal være indtrådt som deltager i eller før referenceåret og være aktive ved udgangen af referenceåret. Derudover skelnes der i statistikken mellem identificerbare personer, det vil sige personer med person ID, og anden deltagere. For anden deltager gør det sig gældende, at de kan køns bestemmes fra deres fornavne, men det er ikke muligt at sige noget om deres alder, uddannelse og bosted. Nogle deltagere - så som revisorer og likvidatorer - er ekskluderet fra statistikken.

Direktionsmedlem: En person der i deltagerregistret har en rolle som indikerer at vedkommende af medlem af direktionen i virksomheden. En person kan deltage i flere virksomhedsdirektioner og derfor er statistikken opgjort på deltager og ikke unikke personer. Statistikken medtager kun aktive deltagere. De skal være indtrådt som deltager i eller før referenceåret og være aktive ved udgangen af referenceåret. Derudover skelnes der i statistikken mellem identificerbare personer, det vil sige personer med person ID, og anden deltagere. For anden deltager gør det sig gældende, at de kan køns bestemmes fra deres fornavne, men det er ikke muligt at sige noget om deres alder, uddannelse og bosted. Nogle deltagere - så som revisorer og likvidatorer - er ekskluderet fra statistikken.

Enheder

Registrerede bestyrelsesmedlemmer, direktører eller deltagere med uoplyst rolle i firmaers øverste ledelse.

Population

Populationen indeholder bestyrelsesmedlemmer og direktører i reelt aktive firmaer i Danmark, i den private sektorer med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

2014-2021

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal medlemmer.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der indsamles alene oplysninger via administrative registre.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik, idet statistikken bygger på oplysninger fra administrative registre.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.