Gå til sidens indhold

Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2024

Navn:

DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2024

Beskrivelse:

DISCED-15 er Danmarks Statistiks klassifikationssystem for uddannelser.

DISCED-15 fungerer som klassifikationssystem på tværs af statistikproducerende myndigheder inden for uddannelsessektoren i Danmark, og sikrer samtidig en entydig sammenhæng til det internationale klassifikationssystem International Standard Classification of Education (ISCED).

Alle uddannelser i DISCED-15 har en firecifret kode, fx 4112: Elektriker, som aggregeres på fire forskellige måder. Klassifikationssystemet organiserer således uddannelser og uddannelsesprogrammer i følgende fire dimensioner:

Hovedområde

Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter nationalt hovedområde. Hovedområde afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.

Uddannelsestype

Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter type, som gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser.

Uddannelsesniveau

Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter niveau, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-P (levels of educaion).

Fagområde

Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter fagtype uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse. Klassificering efter fagområde sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-F (fields of education and training).

Gyldig fra:

1. februar 2024

Kontor:

Befolkning og Uddannelse

Kontaktperson:

Martin Herskind, hrs@dst.dk, tlf. 39 17 31 64
Koder og kategorier